Kritéria EKOenergie

Naše mezinárodně uznávaná značka pomáhá spotřebitelům najít nejudržitelnější energii a přispívat více k obnovitelnosti. Our internationally recognised ecolabel helps consumers find the most sustainable renewable energy and helps them make an extra positive impact.

EKOenergie je značka pro obnovitelnou energii, ne pro společnosti nebo elektrárny.

Kritéria EKOenergie se týkají elektřiny, plynu, vytápění a chlazení.

Naše kritéria jsou určena s ohledem na vliv tvorby energie na přírodu, berou v potaz sledování a vyhýbání se dvojího započtení, a přináší dodatečný pozitivní vliv na životní prostředí a energetickou chudobu.

Více informací o energii z instalací na místě a PPA a o sledování energie lze najít na jejich jednotlivých stránkách

Kritéria EKOenergie začala platit v roce 2013. Vývoj a schválení těchto kritérií se řídí pravidly ISEAL Standard-setting code a zakládá se na těch nejlepších praktikách a na aktivní konzultaci se všemi významnými zúčastněnými stranami. Změny vyžadují schválení od všech NNO které založily EKOenergii a od rady Finnish Association for Nature Conservation.

EKOenergie každoročně pořádá kontrolu, aby zajistila, že všechna energie označená naším logem splňuje naše kritéria.

Ikony vytvořil Icongeek26 z www.flaticon.com