Klimatický fond

Peníze na klimatické projekty

Z každé MWh prodané EKOenergie putuje nejméně 10 eurocentů na Klimatický fond EKOenergie. Tyto peníze jsou použity k investicím do klimatických projektů, které by se bez těchto příspěvků neuskutečnily. EKOenergie nevytváří vlastní nové projekty, ale financuje projekty již zkušených odborníků.

Projekty jsou vybírány pomocí transparentního a otevřeného procesu, ve kterém jsou aktivně zahrnuti prodejci i spotřebitelé. Konečné rozhodnutí je přijato Radou EKOenergie.

První projekty

Brzy po zahájení jsme se rozhodli investovat první peníze z klimatického fondu na klimatické projekty v rozvojových státech. Takto opravdu můžeme něco změnit s poměrně nízkou částkou. Zůstáváme ovšem otevřeni dalším návrhům.

V polovině června 2013 jsme zveřejnili výzvu k zasílání projektů a mezi červencem a zářím 2013 nám přibližně 110 žadatelů poslalo přesně 100 návrhů, které obsahovaly přes 130 projektů. Tito žadatelé pocházeli z více než 30 zemí a navrhované projekty obsáhly čtyři kontinenty a přes 70 zemí. Za pomoci vnější komise jsme vybrali tři projekty, na které se chceme soustředit.

Malé větrné turbíny dodávají elektřinu přibližně 23 domácnostem na ostrově Sumba v Indonésii. © Hivos

  • Tanzánie: Darovali jsem 40 000 € italské organizaci Istituto Oikos na instalaci solárních panelů ve školách v severní Tanzánii.
  • Indonézie: Věnovali jsme 28 000 € holandské organizace HIVOS na instalaci solárních panelů ve školách v odlehlých oblastech Sumby a Indonéského ostrovu.
  • Kamerun: Švýcarská organizace SolAfrica obdržela 38 000 € na instalaci solárních panelů ve školách a zdravotních centrech v jižním Kamerunu.
  • Togo: Podpořili jsme 10 000 € projekt belgické organizace Solar without borders, která postaví solární kioski v Togo.
  • Peru: € 5,000 to the international organisation Practical Action, for a project to bring solar energy to remote villages in the Peruvian Andes

Všechny organizace spolupracují s místními organizacemi a všechny vybrané projekty jsou součástí větších, již déle trvajících a ambiciózních projektů.

Udělejme více

Nové projekty stále čekají. Chcete nám pomoci udělat více?

  • Přejděte na elektřinu certifikovanou EKOenergií a doporučtě ostatním udělat totéž.
  • Příjímáme také dary.