Projekter i 2016

Vihtijoki flodrestaureringsprojekt – sydlige Finland

Virho project Finland

Virhos arbejde ved Vihtijoki-floden

EKOenergi finansierer Virhos restaureringsprojekt af Vihtijoki-floden med en donation på 50.000 € i 2016. Projektet har til formål at genoprette Vihtijoki-floden, så at laks kan leve og gyde i floden igen. Et yderligere mål er at gøre Vihtijoki-floden til en model for fremtidige finske restaureringsprojekter.

I fortiden blev Vihtijoki-floden stærkt udsat for tømmertransport, og flodens sideåer blev blokeret. Der har været flere vandkraftværker i floden gennem årenes løb, men den sidste af de kraftværker er for nyligt blevet lukket for at støtte genopretningen af ørredbestanden. Der er stadig behov for 2 eller 3 fiskepassager i floden.

“Virho har lavet restaureringer i Vihti-floden for omkring ti år. Men støtten fra EKOenergi bringer rehabiliteringsarbejdet til et nyt niveau. I praksis betyder det, at vi for alvor kan begynde at genoprette den største å til floden,” siger Markus Penttinen fra Virho.

I 2016 åbner programmet de blokerede sideåer, som transporterer sten til floden, der giver husly til ungfisk, og desuden skaber nye gydeområder med grus. Arbejdet er i høj grad udført af frivillige: “Vi har allerede ført over 80 tons sten og grus hen til restaurerignsområdet med hænder og slæder,” siger Penttinen. Dette hårde arbejde bliver belønnet i efteråret, når laks vil finde disse genoprettede steder for gydning.

Renoveringer vil gavne ørredbestanden, men også andre vandrende fisk og krabber. I fremtiden kan den stærkt truede ferskvandsperle musling potentielt returneres til floden. Biodiversiteten stiger, når sidestrømme åbnes, og flodlejet vil vende tilbage til sin naturlige tilstand. Desuden vil et tæt samarbejde med lodsejere bidrage til en øget bevidsthe omkring, hvordan man vælger det fremtidige skovbrug og landbrugsmetoder, der vil være lyd for flodens økosystem.

Det offentlige kan tage del i arbejderpartier, der er organiseret ved Virhos restaureringsområde på Vihti-floden. Der vil også være et offentligt arrangement på den finske Naturdag i slutningen af ​​august.

Projekt for flodrestaurering valgt ved offentlig afstemning
For første gang har elforbrugere valgt hvilket flodrestaureringsprojekt, der skal støttes af EKOenegis Miljøfond i 2016. Afstemningen blev gennemført i samarbejde med EKOenergi og Fortum, og næsten 4.000 mennesker gav deres stemme. En lokal finsk forening “Virho” var vinderen, der modtog 45 % af den samlede afstemning. Virho er en frivillig organisation, der arbejder med flodrestaureringer. Deres projekter har til formål at genoprette Vihtijoki-floden, så den endnu en gang vil være egnet til laksefisk.

Kaakon jokitalkkari – “Flodviceværterne for sydøstlige Finland”

River-restoration_E_K_Kalatalouskeskus_Muurikkalan_myllykoskiEKOenergi støttede organisationen Kaakon Jokitalkkaris projekt med 10.000 €, og restaureringsaktiviteter vil fortsætte i 2016. Dette projekt sigter mod bevarelse og revitalisering af laksebestandene i det sydøstlige Finland. Projektet gennemføres af South Karelia Fishery Center i samarbejde med Kymenlaakso Fishery Centre.

Til dato har organisationen arbejdet på at genskabe Virojoki-å. Ejere af disse vandområder har taget projektet meget positivt, og rehabilitering vil blive videreført denne sommer.

I år vil Center for Økonomisk Udvikling bygge en fiskepassage til et kraftværk (Muurikkala) i Urpalanjoki-floden, og Kaakon Jokitalkkari vil lave restaureringsarbejde i Urpalanjoki i efteråret 2016. På alle restaureringslokationer vil der være tests af fisk for at overvåge udviklingen i restaureringsarbejdet i efteråret.