EKOenergian kriteerit

Kansainvälisesti tunnustettu ympäristömerkkimme auttaa kuluttajia löytämään kestävimmän uusiutuvan energian muodon ja vaikuttamaan positiivisesti.

EKOenergia-merkki myönnetään uusiutuvalle energialle, ei yrityksille tai tuotantolaitteille. Kriteereissämme asetetaan säännöt, jotka käsittelevät energiantuotannon vaikutusta luontoon, ottavat huomioon seurannan ja kaksinkertaisen laskennan välttämisen sekä tarjoavat lisäkeinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Täältä näet yhteenvedon näistä osasista. EKOenergia tekee vuosittain tarkastuksia varmistaakseen, että kaikki logolla merkitty energia täyttää vaatimuksemme.

Sähkölle, kaasulle sekä lämmölle ja jäähdytykselle on omat kriteerinsä.

Selkeyden vuoksi olemme koonneet tietoja paikan päällä tuotetusta ja sähkönhankintasopimuksien kautta hankitusta sähköstä sekä energian jäljitettävyydestä omille alasivuilleen. Näiden sivujen sisältö yhdistää kolmen kriteeristömme olennaiset osat.

EKOenergian kriteerien kehittämisessä ja hyväksymisessä noudatetaan ISEALin standardointisääntöjä. Ne perustuvat asianomaisten sidosryhmien aktiiviseen kuulemiseen ja parhaisiin käytäntöihin.

Kriteerimme tulevat voimaan, kun Suomen luonnonsuojeluliiton hallitus hyväksyy ne ja EKOenergian vuonna 2013 perustaneet ympäristöjärjestöt puoltavat niitä.

(Kuvakkeet tehnyt congeek26  sivustolta www.flaticon.com)