EKOenergian kriteerit

Tästä osiosta löydät luettelot EKOenergia-ympäristömerkin kriteereistä. Nämä tekstit esittelevät pääpiirteittäin kriteerit, jotka eri energiatyyppien tulee täyttää voidakseen saada oikeuden ympäristömerkkiimme. Aloitettuamme vuonna 2013, olemme tähän mennessä kehittäneet kriteerit sähkölle, kaasulle ja lämmölle.

Kriteerit koskevat alkuperän jäljittämistä ja kaksoislaskennan välttämistä, kestävyyttä, lisäisyyttä ja auditointia.

Kriteerimme perustuvat parhaisiin käytäntöihin ja tarkistamme säännöllisesti, onko kriteereitä syytä päivittää, jotta ne vastaisivat uusia tieteellisiä näkemyksiä ja teknologista kehitystä tai onko tarvetta reagoida uusiin markkinakehityksiin.