Ympäristörahasto

Ympäristörahasto

Vapaaehtoisia kunnostamassa taimenjokea Etelä-Pohjanmaalla rahoittamassamme hankkeessa.

Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesivoimaa investoidaan vähintään 0,10€ EKOenergian Ympäristörahastoon. Ympäristörahaston varoilla toteutetaan hankkeita vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Tällaisia voivat esimerkiksi olla vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostukset, kalateiden rakentaminen sekä vanhojen patojen purkaminen.

EKOenergia ei itse luo tai toteuta hankkeita, vaan rahoittaa niitä Ympäristörahastosta. EKOenergia haluaa tukea jo olemassa olevia hankkeita ja liittyä mukaan uusiin hankkeisiin.

Vuoden 2016 vesistökunnostushanke

Vuonna 2016 EKOenergian Ympäristörahasto rahoittaa 50 000 eurolla Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) hanketta Vihtijoen entisöinti lohikaloille sopivaksi. Lue lisää.

Lisäksi Kaakon Jokitalkkarit jatkavat EKOenergian tuella vuonna 2015 alkaneita virtavesikunnostuksia. Lue lisää.

Kaikki rahoitetut hankkeet

EKOenergia on rahoittanut Suomessa vesivoiman ympäristöhaittoja korjaavia hankkeita jo vuodesta 2009 alkaen. Lisätietoja jo rahoitetuista hankkeista löydät täältä.