Freshabit Life -hankkeella parannetaan
vesistöjen tilaa Suomessa

Freshabit_tunnus_rgb_large

EKOenergia ja Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuvat vuosina 2016-2022 EU:n LIFE-ympäristörahaston vesistöhankkeeseen. Koko Suomen kattavaa suurhanketta koordinoi Metsähallitus ja mukana on niin viranomaistahoja kuin ympäristöjärjestöjäkin. Hankkeessa parannetaan Suomen järvien, jokien ja pienvesien tilaa monenlaisin keinoin, jotka ulottuvat ympäristökasvatuksesta ja tutkimustyöstä käytännön kunnostustöihin.

Mikä on LIFE?Logo_Life_Natura2000

LIFE on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE-hankkeiden tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivit sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkosto. Freshabit LIFE -hanke on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun.

Mitä EKOenergia tekee hankkeessa?

Kampanjoimme ympäristöystävällisemmän vesisähkön puolesta.

  • Vesivoima on uusiutuvaa, mutta sillä on paljon ympäristövaikutuksia. Siksi vesivoimalle tarvitaan tiukat kestävyyskriteerit, jotka päivitämme hankkeen aikana.
  • Kerromme sähkön suurkuluttajille, kuten suurille yrityksille vesivoiman ympäristöhaitoista, EKOenergian kestävyyskriteereistä ja EKOenergiaan vaihtamisen eduista.
  • Suuntaamme vesivoima-aiheisen kampanjan kotitalouksille vuonna 2018.

Etsimme uusia EKOenergia-merkityn vesisähkön tuottajia.

  • Olemme aktiivisesti yhteydessä vesivoiman tuottajiin, jotta he tulisivat tietoisiksi vesivoiman ympäristöhaitoista ja niiden vähentämiskeinoista.
  • Etsimme vesivoimalaitoksia, jotka voisivat siirtyä tuottamaan EKOenergia-merkittyä sähköä. Sertifikaatti edellyttää voimalaitokselta merkittävää panostusta ympäristöhaittojen vähentämiseen.