Freshabit Life -hankkeella parannetaan
vesistöjen tilaa Suomessa

Freshabit_tunnus_rgb_large

EKOenergia ja Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuvat vuosina 2016-2022 EU:n Life-ympäristörahaston vesistöhankkeeseen. Koko Suomen kattavaa suurhanketta koordinoi Metsähallitus ja mukana on niin viranomaistahoja kuin ympäristöjärjestöjäkin. Hankkeessa parannetaan Suomen järvien, jokien ja pienvesien tilaa monenlaisin keinoin, jotka ulottuvat ympäristökasvatuksesta ja tutkimustyöstä käytännön kunnostustöihin.

Mikä on LIFE?Logo_Life_Natura2000

Life on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. Life-hankkeiden tavoitteena on auttaa panemaan täytäntöön EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivit sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkosto. Freshabit Life -hanke on EU-historiamme suurin rahallinen panostus EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun.

Mitä EKOenergia tekee hankkeessa?

Kampanjoimme ympäristöystävällisemmän vesisähkön puolesta.

  • Vesivoima on uusiutuvaa, mutta sillä on paljon ympäristövaikutuksia. Siksi vesivoimalle tarvitaan tiukat kestävyyskriteerit, jotka päivitämme hankkeen aikana.
  • Kerromme sähkön suurkuluttajille, kuten suurille yrityksille vesivoiman ympäristöhaitoista, EKOenergian kestävyyskriteereistä ja EKOenergiaan vaihtamisen eduista.
  • Suuntaamme vesivoima-aiheisen kampanjan kotitalouksille vuonna 2017.

Etsimme uusia EKOenergia-merkityn vesisähkön tuottajia.

  • Olemme aktiivisesti yhteydessä vesivoiman tuottajiin, jotta he tulisivat tietoisiksi vesivoiman ympäristöhaitoista ja niiden vähentämiskeinoista.
  • Etsimme vesivoimalaitoksia, jotka voisivat siirtyä tuottamaan EKOenergia-merkittyä sähköä. Sertifikaatti edellyttää voimalaitokselta merkittävää panostusta ympäristöhaittojen vähentämiseen.

 Kehitämme Kalatiesähkö-konseptin.

  • Yhteistyökumppaniemme kanssa kehitetty Kalatiesähkö-konsepti on uusi rahoitusmalli kalateiden rakentamiseksi.
  • Valitsemalla sähköyhtiöiden tarjonnasta Kalatiesähkön ja maksamalla sopimukseen sisältyvän vuosittaisen kalatiemaksun, voi kuka tahansa sähkönkäyttäjä ryhtyä itse kalateiden rahoittajaksi.
  • Ensimmäiset kalatiemaksuilla rahoitettavat kalatiet rakennetaan Mustionjoelle Raaseporiin.
  • Kalatiesähkö-konseptia pyritään myöhemmin laajentamaan myös muille alueille Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolelle.

Billnäs Fish Passage
Havainnekuva Mustionjoelle Billnäsiin rakennettavasta kalatiestä. Joelle suunnitellun neljän kalatien valmistuttua vaelluskalat pääsevät taas nousemaan Lohjanjärvelle ja Hiidenvedelle. Kuva: Raaseporin kaupungin kalatiesuunnitelma 2015.