EKOenergia ja jokien uhanalaiset helmet

30.11.2016

Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut 100 luontohelmeä, joilla Liitto juhlistaa pian satavuotiaan Suomen luontoa. 100 luontohelmeä ovat kansallisesti merkittäviä, mutta eri tavoin uhanalaisia luontokohteita. Tavoitteena on säilyttää niiden arvokas luonto perintönä jälkipolville.

Helmien joukossa on muutama, jonka suojulussa EKOenergia on aktiivisesti mukana. Ympäristörahastostamme on rahoitettu järvilohen elinympäristöjen kunnostusta Koitajoella sekä taimenen ja jokiravun palauttamista Murronjoelle, Saarijärven reitille. Lisäksi EKOenergia on mukana kalateiden rakentamisessa Kiskonjoelle, Saarijärven reitille ja Mustionjoelle osana Freshabit LIFE -vesistöhanketta.

Mustionjoelle rakennettavien kalateiden ja ohitusuomien tavoitteena on palauttaa vaelluskalat vesistöön. Samalla yritetään pelastaa lohikaloista riippuvaisen jokihelmisimpukan eli raakun viimeiset esiintymät joessa. 1900-luvun alkupuolella helmenpyynti uhkasi hävittää lajin kokonaan, kunnes se rauhoitettiin vuonna 1955.

Luonnonsuojeluliiton juhlistamia luontohelmiä on kuitenkin sallittua kerätä vaikka koko sarja. Juhlavuoden 2017 mittaan luontohelmikohteilla järjestetään runsaasti yleisötapahtumia, kuten konsertteja, luontoretkiä ja talkoita. Luontohelmillä voi tietenkin retkeillä myös itsenäisesti. Pääset tutustumaan kaikkiin helmiin Luonnonsuojeluliiton verkkosivuilla.

Pictures by Markus Sirkka (top) and Minttu Lehtovaara (bottom), for the Finnish Association for Nature Conservation and EKOenergy