Klimata fonds

No katras pārdotās EKOenerģijas MWh tiek veikta vismaz EUR 0,10 (desmit eiro centu) liela iemaksa EKOenerģijas Klimata fondā. Šī fonda līdzekļus paredzēts izmantot, lai investētu klimata pārmaiņu ierobežošanas projektos, kuri bez šīm iemaksām netiktu realizēti.
EKOenerģija neveidos savus projektus, bet finansēs pieredzējušu projektu īstenotāju projektus.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet dokumenta „EKOenerģija – marķējums un sadarbības koalīcija” 9. nodaļu.

Jaunumi – mēs pašlaik izvēlamies pirmos projektus

2013. gada jūnija vidū mēs izsludinājām aicinājumu iesniegt projektus. No jūlija līdz septembrim aptuveni 110 projektu pieteicēju mums atsūtīja tieši simt projektu pieteikumu, kuros kopā bija 130 projektu. Projektu pieteicēji ir no vairāk nekā trīsdesmit valstīm, bet iecerēto projektu īstenošanas vietas atrodas četros kontinentos un 70 valstīs. With the help of an external jury we selected 3 projects on which we want to focus.

Small wind turbines provide about 23 households with electricity on Sumba Island, Indonesia, © Hivos

  • Oikos: The organization Oikos proposes to install renewable energy systems (mainly PV panels) in Northern Tanzania, Arusha and Meru Districts.
  • Hivos, ‘Iconic Island Project’: The objective of the Iconic Island is to provide access to reliable renewable forms of energy for the population of a medium sized Indonesian island, and in doing so, ending their dependency on fossil fuels. Moreover, increased access to energy will support development and economic activities of the local population. The longer term objective is to demonstrate a replicable model that addresses both climate change and poverty alleviation.
  • Solafrica: The goal of Solafrica is to improve peoples’ lives by providing sustainable energy solutions and services based on their own community. Solafrica is currently active in a number of projects in Kenya, Cameroon and the Democratic Republic of Congo.
  • Nicaragua: € 20,000 the the US organisation Green Empowerment for a project to bring solar to rural areas of Northern Nicaragua.
  • Peru: € 5,000 to the international organisation Practical Action, for a project to bring solar energy to remote villages in the Peruvian Andes

Our current sales are still too low to finance all of these. But of course, we have the ambition to grow. We also keep in mind that there were many other very interesting project ideas and organizations. If the number of EKOenergy suppliers and EKOenergy consumers increases, we will hopefully be able to join forces with several of them.