Zgłoszenia projektów renutaryzacji rzek w Finlandii na rok 2017

30.11.2016

Zdobądź dofinansowanie na projekt renutaryzacji rzek!

EKOenergy szuka projektów redukujących negatywny wpływ produkcji energii wolnej. Jeżeli energia sprzedawana pod etykietą EKOenergy pochodzi z hydroelektrowni, z każdej sprzedanej MWh dostawca przeznacza minimum 0.10€ na nasz Fundusz Klimatyczny.

W tym roku sfinansujemy projekt z Finlandii, gdyż to właśnie w tym kraju sprzedaliśmy najwięcej energii certyfikowanej jako EKOenergy. Projekty zostaną dokładnie przeanalizowane przez zespół ekspertów, a te które przejdą do kolejnego etapu, zostaną poddane publicznemu głosowaniu.

Zasady przesyłania zgłoszeń (dalsza część postu dostępna wyłącznie w języku fińskim)

EKOenergia etsii rahoitusta kaipaavia vesistökunnostushankkeita. EKOenergian kriteerien mukaan sähkönmyyjän tulee maksaa jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista vesisähköä 0,10€ EKOenergian Ympäristörahastoon. Rahaston varat käytetään vesivoiman ympäristöhaittoja korjaaviin hankkeisiin. Lisätietoja aiemmin rahoitetuista hankkeista saat täältä.

Valintaprosessi

Kutusoraikon rakentamista Saarijärven Murronjoella EKOenergian rahoittamassa kunnostushankkeessa kesällä 2015. Kuva: Markus Sirkka

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2017. Tämän jälkeen EKOenergian sihteeristön valitsema vesistökunnostuksiin perehtyneistä henkilöistä koostuva asiantuntijaraati valitsee hankkeiden joukosta parhaat. Valituksi voi tulla kahdella tavoin: yleisöäänestyksen kautta tai suoraan EKOenergian valitsemana.

Arviointikriteerit

Tällä rahoituskierroksella rahaston lahjoittama summa on maksimissaan 50.000€. Hanke tulee aloittaa vuoden 2017 aikana. Hankkeen tulee vähentää, kompensoida tai korjata vesivoiman aiheuttamia ympäristöhaittoja. Hakijan vakavaraisuus ja aiempi kokemus vastaavista hankkeista sekä hankkeen korkea viestinnällinen potentiaali ja monistettavuus katsotaan eduksi. Hankkeita arvioidaan ennen kaikkea niiden ekologisen merkittävyyden näkökulmasta. Haluamme saada mahdollisimman suuren ympäristöhyödyn aikaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Myös osarahoitus on mahdollinen.

Millainen itse hakemuksen tulee olla?

Pidä hakemuksesi lyhyenä. Otamme jokaiseen hakijaan yhteyttä ja pyydämme tarvittavat lisätiedot. Hakemus voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

  • Millaisesta hankkeesta on kyse? Lyhyt ja selkeä kuvaus itse hankkeesta. Hakemukseen voi liittää liitteitä, mutta itse hakemus on pidettävä mahdollisimman lyhyenä.
  • Millaisia luonnonsuojelullisia tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Kuvaa lyhyesti millaiset lajit ja elinympäristöt hyötyvät hankkeesta.
  • Mikä organisaatio vastaa hankkeen toteutuksesta? Hankkeen toteuttavan vastuullisen hakijaorganisaation virallinen nimi tulee käydä ilmi hakemuksesta.
  • Kuka on hankkeen yhdyshenkilö? Hakemuksessa tulee olla yhdyshenkilön selkeät yhteystiedot.
  • Miten pystytte viestimään hankkeesta? Kuvatkaa lyhyesti käytössänne olevia viestintäkanavia.

Muut tiedot ja ohjeet

  • Lähetä hakemus viimeistään 31.01.2017 osoitteeseen infoekoenergy.org
  • Jos emme vastaa sähköpostiisi 48 tunnin sisällä sen lähettämisestä, lähetä meille uusi sähköpostiviesti tarkastaaksesi, että olemme saaneet sähköpostisi.
  • Rahoitettavien hankkeiden kanssa solmitaan erillinen sopimus. Sopimuksessa tullaan kirjaamaan selkeä suunnitelma siitä, miten hankkeesta viestitään. Huomiota kiinnitetään erityisesti hyvään video- ja valokuvamateriaaliin.
  • Auditoinnista ja raportoinnista (hankkeen päätyttyä) sovitaan erillisessä sopimuksessa valittujen hankkeiden ja organisaatioiden sekä EKOenergian välillä.