Fundusz Klimatyczny

Za każdą megawatogodzinę (MWh) sprzedaną przez EKOenergię, minimum 10 eurocentów przechodzi do Funduszu Klimatycznego EKOenergii. Pieniądze te zostaną zainwestowane w nowe projekty, które nie miały by szansy powstać bez tych składek. EKOenergia nie ma zamiaru rozpoczynać własnych projektów, ale ma zamiar finansować projekty doświadczonych już deweloperów.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy przeczytać rozdział 9 EKOenergi – Sieci i Etykiety.

Pierwsze projekty

W połowie czerwca 2013 zaprosiliśmy do składania projektów, a pomiędzy Lipcem a Wrześniem 2013, około 110 kandydatów przesłało nam dokładnie 100 ofert zawierających ponad 130 projektów. Kandydaci pochodzili z ponad 30 krajów, a zaproponowane lokalizacje projektów rozciągają się przez 4 kontynenty i ponad 70 państw.

Z pomocą zewnętrznego jury wybraliśmy najlepsze projekty.

Małe turbiny wietrzne zaopatrują około 23 gospodarstwa domowe w energię elektryczną na wyspie Sumba w Indonezji, © Hivos

  • Tanzania: € 40,000 euro przeznaczyliśmy na instalację paneli słonecznych w szkołach w północnej Tanzanii, projekt zgłoszony przez włoską organizację Istituto Oikos.
  • Indonezja: € 28,000 przeznaczyliśmy na montaż paneli słonecznych w szkółach w Sumbie, odległej indonezyjskiej wyspie. Projekt został zgłoszony przez holenderskie organizacje HIVOS.
  • Kamerun: € 38,000 przeznaczyliśmy na realizację projektu szwajcarskiej organizacji SolAfrica i zainstalowaliśmy panele słoneczne na szkołach i ośrodkach zdrowia w południowym Kamerunie.
  • Nikaragua: € 20,000 przeznaczyliśmy na doprowadzenie enegii słonecznej na obszarach wiejskich wiejskich północnej Nikaragui, w ramach projektu amerykańskkiej organizacji Green Empowerment.
  • Peru: € 5000 przeznaczyliśmy na realizację projektu międzynarodowej organizacji Practical Action, w ramach którego udało nam się doprowadzić energię słoneczną do odległych wiosek w peruwiańskich Andach.

Wszystkie organizacje działają w ścisłej współpracy z lokalnymi partnerami, a wybrane przez nas propozycje są częścią większych, długotrwałych i ambitnych projektów.

Razem możemy więcej!

Wiele projektów wciąż czeka na realizację. Chcesz nam pomóc zrobić więcej?

Przełącz się na energię elektryczną EKOenergy i namów innych, by zrobili to samo.
Jesteśmy również wdzięczni za wszelkie darowizny.