História

Vznik

grid_transmissionTrh s elektrinou sa vyvíja rýchlo. Liberalizácia, internacionalizácia, široká ponuka produktov…

ARýchla evolúcia v tejto oblasti otvorila nové možnosti, zároveň však priniesla mnoho nejasností: Akým spôsobom zmeniť dodávateľa energie? Ako si správne vybrať produkt elektrickej energie, ak všetci používajú rovnakú sieť? Ktorého dodávateľa si zvoliť a aké produkty? A keď už mám „zelenú zmluvu“, aký to má dopad na moje emisie CO2?

Na tieto základné otázky dnes dostanete rozdielne odpovede v závislosti od toho, kde žijete. Väčšina zákazníkov sa rozhodne odberať “zelenú energiu“, lebo chcú niečo zmeniť. Avšak dosiahnuť zmenu je náročné z toho dôvodu, že rady, ktoré spotrebitelia dostávajú, sa líšia od krajiny ku krajine.

Až donedávna záujmy environmentálnych organizácií a spotrebiteľských organizácií nikto nekoordinoval. To sa však teraz zmenilo.

Smerom k spoločnej koncepcii

V roku 2010 organizácie Bellona z Ruska, Estonian Fund for Nature (Estónsky fond na ochranu prírody), Latvian Fund for Nature (Lotyšský fond na ochranu prírody), Finnish Association for Nature Conservation (Fínske združenie na ochranu prírody), Ecoserveis a AccioNatura zo Španielska, ako aj 100 % Energia Verde a REEF z Talianska sa spojili s cieľom vytvoriť medzinárodnú environmentálnu značku pre elektrickú energiu.

recs_market_meeting

Na stretnutí Market RECS 2012 sme predstavili náš prvý koncept riešenia energetického odvetvia. Účastníci stretnutia zľava: Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergy), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Finnish Association for Nature Conservation) a Jared Braslawsky (RECS International).

Od začiatku sa proces opieral o transparentnosť a participáciu. Partneri postupovali podľa predpisu „ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Enviromental Standards“ (Kódex dobrej praxe pre zavedenie sociálnych a environmentálnych noriem). Ich inšpiráciou bola severoamerická značka Green-e.

V rokoch 2011 a 2012 sa procesu konzultácie zúčastnilo viac ako 400 zainteresovaných skupín: výrobcovia elektriny, dodávatelia, spotrebitelia, environmentálne mimovládne organizácie a štátne inštitúcie. Tiež sme usporiadali verejnú konzultáciu.

Na konci roku 2012 sa zainteresované environmentálne organizácie rozhodli založiť sieť „EKOenergy“. Zároveň bola zriadená Poradenská Skupina, ktorej úlohou bolo opätovne prekonzultovať plány. Dňa 23. februára 2013 napokon Rada EKOenergy schválila text dokumentu „EKOenergy – Sieť a značka“.

Implementácia

2013: Bola založená “EKOenergy”, a bol vytvorený sekretariát na spravovanie a propagovanie značky. Bol zostavený tím medzinárodných stážistov a dobrovoľníkov. Je pravdepodobné, že náš viacjazyčný tím hovorí vašim jazykom. Zo začiatku sme sa zamerali na Fínsko, Španielsko, Taliansko a Lotyšsko.

  Naša výročná správa 2013

2014: Boli sme aktívni na viacerých frontoch. Sieť “EKOenergy” sa rozrástla o Nemecko, Francúzsko a Poľsko. Objavili sme sa na sociálnych sieťach a zapojili sme sa do kampane “Global 100% renewable energy” (Globálna 100% obnoviteľná energia). Našim prvým príjmom z “Climate Fund” sme prispeli na solárny projekt v Tanzánii a projekty na obnovu riek vo Fínsku.

  Naša výročná správa 2014

2015: Naďalej sa rozrastáme a v súčasnosti vytvárame nové partnerstvá aj mimo Európy.

  Naša výročná správa 2015