Podnebni sklad

Od vsake prodane MWh EKOenergije, se najmanj 0,10 € odvede v Podnebni sklad EKOenergije. Ta denar bo porabljen za investicije v projekte, ki se ne bi zgodili brez teh prispevkov. EKOenergija ne bo začenjala svojih projektov, ampak bo financirala projekte organizacij z izkušnjami pri vodenju projektov.

Za več informacij glej 9. poglavje besedila ‘EKOenergija – mreža in oznaka’.

Prvi projekt(i)

Sredi junija 2013 smo objavili poziv za prijavo projektov in v treh mesecih smo od 110 pošiljateljev iz več kot 30 držav prejeli 100 predlogov z več kot 130 projekti. Predlagane projektne lokacije so razpršene čez štiri kontinente v več kot 70 državah. S pomočjo zunanjih svetovalcev smo izbrali tri projekte na katere se bomo osredotočili.

Male vetrne elektrarne na otoku Sumba v Indoneziji preskrbujejo z električno energijo približno 23 gospodinjstev. © Hivos

  • Oikos: Organizacija Oikos je predlagala izgradnjo obnovljivih energetskih proizvodnih sistemov (večinoma fotovoltaičnih panelov) v okrajih Arusha in Meru, v severni Tanzaniji.
  • Hivos, ‘Projekt Ikonični otok’: cilj projekta Ikonični otok je zagotoviti zanesljiv vir obnovljive električne energije za prebivalce srednje velikega indonezijskega otoka in tako zmanjšati njihovo odvisnost od fosilnih goriv. Poleg tega bo lažji dostop do elektrike omogočil razvoj lokalnega gospodarstva. Dolgoročni cilj projekta je narediti model razvoja območja, ki zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in hkrati odpravlja revščino.
  • Solafrica: Cilj Solafrice je z zagotavljanjem trajnostnih energetskih rešitev in storitev izboljšati življenja ljudi. Solfarica trenutno izvaja več projektov v Keniji, Kamerunu in Demokratični Republiki Kongo.
  • Nicaragua: € 20,000 the the US organisation Green Empowerment for a project to bring solar to rural areas of Northern Nicaragua.
  • Peru: € 5,000 to the international organisation Practical Action, for a project to bring solar energy to remote villages in the Peruvian Andes

Trenutna prodaja EKOenergije je še vedno premajhna, da bi lahko financirali vse te projekte. Ampak EKOenergija je še mlada. Poleg naštetih projektov je bilo predlaganih še več zanimivih projektnih idej različnih organizacij. Če se bo število dobaviteljev in potrošnikov EKOenergije povečalo, upamo, da bomo lahko (so)financirali še več predlaganih projektov.