Nhãn Sinh Học Và Mạng Kết Nối

Nhãn sinh học phi lợi nhuận

 

Glass door with the EKOenergy label. Text: "we use EKOenergy certified sustainable electricity".
Watch our intro to EKOenergy video here.

EKOenergy là nhãn hiệu sinh thái mang tính quốc tế và phi lợi nhuận (năng lượng điện tái tạo và năng lượng gas tái tạo). Ngoài khả năng tái sử dụng, năng lượng được bán với nhãn hiệu EKOenergy đáp ứng các tiêu chí mang tính bền vững và tài trợ cho những dự án đấu tranh cho sự thiếu thốn về năng lượng. Bằng cách này, nhãn sinh học EKOenergy còn đạt được các chứng nhận năng lượng tái sử dụng như các Chứng nhận Đảm bảo về Nguồn gốc (GOs), Chứng nhận về Năng lượng Tái sử dụng (RECs) và Chứng nhận về Năng lượng Tái sử dụng mang tính quốc tế (I-RECs).

Tổ chức Greenhouse Gas Protocol, LEED phụ trách xây dựng các dự án xanh và CDP xác nhận nhãn sinh học EKOenergy như một giải pháp tối ưu dành cho đối tượng người tiêu dùng ưa chuộng sự phát triển bền vững.

Nếu quý khách có nhu cầu mua năng lượng điện có chứng nhận EKOenergy hoặc bán các sản phẩm có chứng nhận EKOenergy, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Nhãn sinh học rất dễ sử dụng

Việc mua nhãn sinh học EKOenergy thật dễ dàng, vì chúng tôi cung cấp bản quyền cho người bán trên toàn thế giới. Quý khách có thể sử dụng nhãn sinh học EKOenergy tại nhà hoặc trong các cơ quan, công ty.

 

Nhãn sinh học là công cụ giao tiếp

Nhãn EKOenergy là công cụ giao tiếp được nhận biết toàn cầu. Các cá nhân và công ty thực hiện cam kết sử dụng năng lượng tái tạo và khuyến khích các cá nhân, đoàn thể khác dùng nhãn sinh học này. Việc làm này giúp thúc đẩy 100% sự chuyển mình sang một thế giới mang tính tái sử dụng. Người sử dụng nhãn sinh học EKOenergy có thể trưng dụng nhãn ở các nơi công cộng, cơ sở hạ tầng và trên sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của EKOenergy.

Đội ngũ quốc tế của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc với đa dạng ngôn ngữ. Các tài liệu hướng dẫn được phiên dịch trên 30 ngôn ngữ khác nhau.

 

EKOenergy logo: a green plug and a flower.

Mạng kết nối

EKOenergy là mạng kết nối quốc tế của các tổ chức chính phủ phi lợi nhuận về môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là phát huy thêm việc dùng những năng lượng có tính bền vững, lâu dài.

Mạng kết nối EKOenergy đóng vai trò như cầu nối giữa các nhà phát triển dự án, nhà cung ứng năng lượng, nhà tiêu thụ năng lượng và các tổ chức về môi trường. Với sự trợ giúp của mạng kết nối này, chúng tôi chia sẻ những việc thực thi tốt nhất và những ví dụ thực tế tích cực.

EKOenergy là thành viên của: