Консултативна група

Членовете на Консултативната група могат да дават своя принос по всякакви въпроси, свързани с ЕКОенергия. Те биват информирани активно за дневния ред на Борда. Бордът трябва да отговори в рамките на два месеца на бележки и въпроси на членовете на Консултативната група.

Членовете на Консултативната група дават съвети като експерти и от свое име, не от името на организацията или работодателя си.

 • Esther Bailleul, Renewable energy and communication expert, France
 • Steve Baynes, Student, Canada & Finland
 • Christian Breyer, Professor Solar Energy, Lappeenranta University of Technology, Finland and Germany
 • Costanza Boggiano Pico, former “100% energia verde” label, Italy
 • Jules Chuang, 莊昇勳, Mt.Stonegate Asset Management Ltd, Taiwan.
 • Jean-Francois Fauconnier, CAN Europe
 • Jan Janssen, CO2logic, Belgium
 • Heikki Junes, Ph.D., Finland and Sweden
 • Tomás García, BayWa r.e. Projects España S.L.U.
 • Olga Gerasimenko, Student, Russia and Finland (approval procedure ongoing)
 • Jorge Gonzalez, Gesternova, Spain
 • Tom Lindberg, ECOHZ, Norway
 • Teemu Kettunen, Independent Energy expert, Finland
 • Sarianna Mankki, 350.org, Finland (approval procedure ongoing)
 • Jaume Margarit, Asociación de productores de energías renovables (APPA), Spain
 • Erki Milistver, Country director, Nordic Green Energy, Finland (approval procedure ongoing)
 • Fabiola Nardò, Student, Italy (approval procedure ongoing)
 • Pep Puig I Boix, Energy expert, Spain
 • Alexander Quarles, Climate Friendly, Netherlands
 • Stefan Schaa, Energy expert, Projects in Motion, Malta
 • Jenni Vainioranta, The Consumers’ Union of Finland
 • Willem Van den Bossche, BirdLife Europe
 • Michael Weber, South Pole Group, Germany

Добре дошли да работите при нас

Искате ли да ни помогнете с професионалните си познания? Искате ли да следите развитието ни отблизо? Присъединете се към Консултативната група. Свържете се със Секретариата за повече информация.