Съветът на EKOенергия

Съветът на EKOенергия е най-висшият ръководен орган в структурата на управление. Сегашнатo Временно споразумение между партньорите на мрежата EKOенергия дава на всички членове един глас в Съвета на EKOенергия. All decisions are taken with a 3/4 of majority.

Членовете на Съвета са: