История

Предистория

grid_transmissionЕвропейският пазар на електричество се развива бързо. Либерализация, интернационализация, продуктова диференциация … Тази бърза еволюция е създала възможности, но и много объркване.

Как става смяната на един доставчик с друг? Как е възможно да се избере електроенергиен продукт, ако всички сме на една и съща мрежа? Кои доставчици и кой продукт да избера? И ако имам зелен договор, как това ще се отрази на личната ми емисия CO2?

Днес тези основополагащи въпроси получават много различни отговори в различните части на ЕС. Различните страни имат различни традиции и различно обществено мнение. Съществуват също така големи разлики в степента на интегриране на европейски пазар. Това е проблем както за големи международни потребители, така и за малки местни потребители. Повечето от потребителите, които купуват зелено електричество, го правят поради това, че искат да променят нещо. Но да се направи промяната на големия европейски пазар е доста трудно, ако потребителите получават различни и дори противоречиви предложения и съвет в различните страни.

Доскоро никой не координираше позициите на екологичните организации. Но това сега се промени.

Към европейски подход

През 2010 г. Белона – Русия, естонският Фонд за природата, латвийският Фонд за природата, финландската Асоциация за опазване на природата, Екосервейс и АцциоНатура от Испания, както и 100 % енергия верде и РЕЕФ от Италия обединиха силите си, за да разработят един международен екоетикет за електричество.

recs_market_meeting

На Срещата на РЕКС пазари 2012 г. (Амстердам) представихме първия си вариант на елетрическия сектор. Участници от ляво на дясно: Миеке Ланджи (УиндМейд), Стивън Ванхолме (ЕКОенергия), Айвън Скрасе (РСПБ), Дженифър Мартин (Green-E), Ееро Ийрьо-Коскинен (финландска Асоциация за опазване на природата) и Джаред Браславски (РЕКС Интернешънал).

Партньорите стартираха проекта РЕС-Е – Създаване на стандарт за обновяемо електричество за Европа. Прозрачността и включването бяха важни крайъгълни камъни на процеса от началото му. РЕС-Е следваше процедурата, препоръчана от Кодекса на добрите практики за установяване на социални и екологични стнадарти на ИСЕАЛ. Процесът бе вдъхновен също така от подхода на северноамериканския етикет Green-e.

Между септември 2011 г. и септември 2012 г. бяха проведени консултации с над 400-те заинтересувани страни, такива от всички групи заинтересувани страни: производители, доставчици, потребители, екологични НПО, институции.

През лятото на 2012 г. секретариатът на проекта РЕС-Е събра всички реакции, предложения и коментари в документа „Условия, правомощия, права и отговорности“. И от септември до ноември 2012 г. той организира обществена консултация по този текст. Веднага след края на тази публична консултация включените екологични организации решиха да създадат мрежата ЕКОенергия. Те сформираха също така Консултативен съвет, за да се дадат още веднъж коментари по плановете. На 23 февруари 2013 г. Съветът ЕКОенергия одобри текста „ЕКОенергия – мрежа и етикет“.

Implementation

2013:  EKOenergy was launched, the Secretariat was set up to manage and promote the label and a team of international trainees and volunteers was hired. There is a good chance that our multilingual team speaks your language! We started by focusing on Finland, Spain, Italy and Latvia.

  See our annual report 2013

2014: We were active on many fronts. The EKOenergy Network expanded to include Germany, France and Poland. We arrived on social media and joined the Global 100% Renewable Energy campaign. We donated the first income of our Climate Fund to a solar project in Tanzania and to river restoration projects in Finland.

  See our annual report 2014

2015: The number of new members and licensees grew. We established a cooperation with two Asian NGOs and one Taiwanese seller. We started many new and promising projects, such as a project focusing on green electricity sales in Russia.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017