Екомаркировката ЕКОенергия

ЕКОенергия представлява екомаркировка за електричество. Когато купувате електричество с тази маркировка, получавате възобновяема енергия, но и още. ЕКОенергия ви подпомага да допринесете за промяна. Като потребител на зелено електричество, сигурно очаквате покупката по някакъв начин да доведе до резултати, които не биха се осъществили без покупката.

За индивидуални потребители е трудно да се провери дали това наистина се случва. Но ако всички сме заедно, ситуацията става различна. Като маркировка, ние осигуряваме това наистина да се случва :

  • ЕКОенергия се старае да предоставя информация за потребителите.
  • ЕКОенергия е средство, което увеличава устойчивостта на електроцентрали.
  • ЕКОенергия гарантира, че част от зелената сума ( цената, заплатена за зеленото електричество ) ще се използва за нови проекти, осъществявани чрез Климатичния фонд.
  • ЕКОенергия поставя строги критерии относно проседяването на зеленото електричество.

Натиснете тук за повече детайли : аспекти, покрити от маркировката ЕКОенергия.