Информация за потребителя

Къде е било произведено Вашето електричество? И как?

Ако купувате ЕКОенергия, ще трябва да знаете

  • В коя страна е било произведено електричеството Ви
  • Как е било произведено електричеството Ви (напр. соларна енергия, вятър на брега, вятър оф шор, водна енергия, морска, геотермална, биомаса …). В случая на миксовете трябва да бъде упоменат всеки вид с процентно изражение.

Това ще Ви позволи да купувате напр. електричество от Вашата страна. Или да купувате „само вятърно“ или „само слънчево“. Или всякакъв вид електричество, коете счетете за достойно да подпомагате.

  Забележете, че това не означава, че ще получите тези електорни в дома си, това означава, че тези електрони ще бъдат пуснати в мрежата за Вас! Прочетете частта да Проследяване и Гаранции за произход, за да получите повече информация за това как работи това.

Информация за въглеродното въздействие

© SunEdison

Потребителите на ЕКОенергия също ще получат подходята информация за това какво означава това да купуваш зелено електричество. И за това какво не означава.

  • Ако купувате електричество от вятър, това не означава, че с Вашите пари ще посторят допълнителна вятърна турбина. Но това означава, че част от платената от Вас цена ще отиде при собственика на вятърната турбина, като му помогне да направи инвестицията си (по-)печеливша. Ако купувате ЕКОенергия, малка част от цената ще отиде също така за инвестиции, които не биха се случили без Вашите пари.
  • Като купувате възобновяемо електричество не означава, че въглеродните емисии по света автоматично ще намалеят. Общоприето е, обаче, че купувачите на зелено електричество могат да претендират за това, че ТЕХНИТЕ емисии са нула (и че следите от въглерод на некупуващите зелено електричество стават по-замърсени). ЕКОенергия няма да развива собствени позиции при въглеродните следи, но ще следи изданията на специалистите по тези въпроси, в частност на тези, активни по CDP и Greenhouse Gas Protocol (Протокола за парниковите газове).

Ние вярваме, естествено, че купуването на зелено електричество е един от инструментите, които ни позволяват да покажем на производителите и политиците, че искаме повече въозбновяеми енергии.

Информиране на тези, които не купуват зелено електричество

EKОенергия ще подпомага също така активно използването на препоръките RE-DISS и цифри за остатъчните микса за всички непроследени електричества.

Критерии на ЕКОенергия

За повече информация за информационните критерии за потребителите на ЕКОенергия, моля да погледнете Глава 6 от текста „ЕКОенергия: мрежа и екомаркировка“.