Фонд за околната среда

Фонд за околната среда

Доброволци, които възстановяват река по проект, финансиран от Фонда за околната среда.

За всеки мегаватчас, продаден като ЕКОенергия водно електричество, се плаща вноска от минимум 0,10 евро (десет евроцента) във Фонд за околната среда ЕКОенергия. Парите от Фонда за околната среда ЕКОенергия се използват за финансиране на изпълнението на проекти за възстановяване на реки.

Финансираните проекти няма да се управляват от ЕКОенергия. ЕКОенергия иска да подкрепя съществуващи действащи сили и структури и да се присъедини към съществуващи инциативи. Парите от Фонда за околната среда могат например да бъдат използвани за ко-финансиране на проекти, подкрепяни от властите.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Основано на опита

Идеята за Фонда за околната среда не е нова. Тя е взета от Северните страни, където подобни фондове са съществували от началото на този век. Във Финландия парите, които произхождат от продажби на водно електричество с етикет Екоенергия, са били инвестирани в построяването на рибни проходи (коридори) и на реконструирането на дъна за хвърляне на хайвер за мигриращите риби. Този Финландски етикет Екоенергия ще се слее с с новия международен ЕКОенергия до края на 2013 г. Техният опит ще помогне да се създадат успешни проекти из цяла Европа.