Governança

ekoenergy stampLa Junta d’EKOenergia

La Junta d’EKOenergia és la màxima autoritat de govern dins de l’estructura de gestió.

La Junta

 • ratifica l’estratègia de l’organització,
 • decideix sobre els criteris,
 • decideix sobre l’acceptabilitat dels mitjans de producció (en els casos enumerats en el text ‘EKOenergia- Xarxa i etiqueta’),
 • decideix sobre la utilització del Fons Ambiental i el Fons Climàtic d’EKOenergia
 • designa el cap de la Secretaria d’EKOenergia.

Totes les decisions es basen en una àmplia consulta de les parts interessades i els fòrums.

Cada organització membre d’EKOenergia assigna a una persona per formar part de la Junta. Faci clic aquí per obtenir la llista completa dels membres.

Grup Assessor

El Grup Assessor és nomenat per la Junta EKOenergia i és aproximadament 3 vegades la mida de la Junta. La designació és vigent durant 2 anys i es pot renovar.

En el Grup Assessor hi ha llocs reservats per a les següents parts interessades:

 • ONG mediambientals: tant organitzacions de coordinació mediambientals a nivell europeu com ONG nacionals / regionals.
 • La indústria elèctrica (productors, i comercialitzadors).
 • Els consumidors d’EKOenergia i les seves organitzacions sectorials i de consumidors.

Altres membres possibles són, p. ex., les autoritats involucrades en l’aplicació del sistema de Garanties d’Origen.

El Grup Assessor pot donar la seva opinió sobre qualsevol tema relacionat amb EKOenergia i estàrà activament informat sobre l’agenda de la Junta. La Junta ha de respondre en un termini de 2 mesos als comentaris i preguntes dels membres del Grup Assessor. El Grup Assessor nomena els membres de la Comissió d’Arbitratge d’EKOenergia amb una majoria de 3/4.

Click here for the list with members of the Advisory Group.

La secretaria

La gestió diària d’EKOenergia està a càrrec d’una Secretaria. Les funcions de la Secretaria són:

 • Garantir la gestió i el funcionament d’EKOenergia.
 • Representar EKOenergia en les relacions exteriors i establir contactes.
 • Prestar serveis a les parts interessades.
 • Organitzar, preparar i seguir totes les reunions de l’estructura d’EKOenergia.
 • Preparar documentació per a ajudar en la presa de decisions sobre els pressupostos i
  plans d’actuació.
 • Preparar informes interns i externs.
 • Donar suport a la publicació i difusió de la informació.
 • Assumir la gestió financera de l’associació.

Click here for an overview of the staff and volunteers of the EKOenergy Secretariat.

Comissió d’Arbitratge

La Comissió d’Arbitratge d’EKOenergia està formada per un mínim de 3 membres proposats pel Grup Assessor i nomenats pel Consell EKOenergia. La durada del càrrec és de 5 anys.
A la Comissió d’Arbitratge hi ha un lloc reservat per a un expert en temes ambientals i un altre per a un expert en energia renovable. Els grups interessats rellevants podran proposar candidats.

La Comissió d’Arbitratge d’ EKOenergia, pot resoldre les possibles controvèrsies entre EKOenergia i els membres de la xarxa, o entre les empreses que venen EKOenergia i EKOenergia.

La Comissió d’Abitratge d’ EKOenergia es posarà en funcionament a tot tardar 2 anys després de la primera venda de EKOenergia (és a dir el 15 de juny del 2015).