Gestió de la xarxa

La Junta

stamp with ekoenergy logo

La Junta de EKOenergia és la màxima autoritat de govern dins de l’estructura de gestió de EKOenergia.

La Junta:

 • Dóna suport a la nostra estratègia
 • Decideix els criteris de la nostra ecoetiqueta
 • Decideix quins projectes seran finançats amb els recursos del nostre Fons Climàtic i el nostre Fons Ambiental.

Cada membre de la xarxa de EKOenergía designa a una persona per a la Junta. Faci clic aquí per a veure una llista dels membres de la Junta.

Grup Assessor

El Grup Assessor és nomenat per la Junta de EKOenergia. El nomenament és vàlid durant dos anys i pot ser renovat.

En el Grup Assessor hi ha seients reservats per als següents grups d’interessats:

 • ONGs ambientals: tant les organitzacions paraigües ambientals a nivell europeu com les ONGs nacionals/regionals
 • La indústria elèctrica (productors, comercialitzadores i proveïdors)
 • Els consumidors de EKOenergia, les seves organitzacions filials i les organitzacions de consumidors.

El Grup Assessor pot fer aportacions sobre qualsevol tema relacionat amb EKOenergia. El Grup Assessor és informat activament sobre l’agenda de la Junta. La Junta ha de respondre en un termini de 2 mesos als comentaris i preguntes dels membres del Grup Assessor. El Grup Assessor nomina als membres del Panell d’Arbitratge de EKOenergia amb una majoria de ¾.

Faci clic aquí per a veure una llista dels membres del Grup Assessor.

La Secretaria

La gestió diària de la nostra ecoetiqueta està en mans d’una Secretaria. Les tasques de la Secretaria inclouen:

 • Garantir la gestió i el funcionament de l’ecoetiqueta
 • Representar a EKOenergia en les seves relacions exteriors i establir contactes
 • Preparar informes interns i externs
 • Suport a la publicació i difusió d’informació
 • Assumir l’administració financera.

Faci clic aquí per a veure un resum del personal i els voluntaris de la Secretaria de EKOenergia.

Panell d’Arbitratge

El Panell d’Arbitratge de EKOenergia presa una decisió final en les disputes entre EKOenergia i els membres de la Xarxa, així com en les disputes entre EKOenergia i els seus llicenciataris.

Fins ara, no s’ha remès cap cas al Panell d’Arbitratge.

Faci clic aquí per a obtenir més informació sobre les regles i la composició del Panell d’Arbitratge.