Comissió d’Arbitratge

Mecanisme de reclamacions

Qualsevol persona pot presentar una reclamació contra una decisió (o manca de decisió) de la Junta d’EKOenergia, o contra la manera com s’apliquen les normes d’EKOenergia. La reclamació s’ha de dirigir a la Junta d’EKOenergia i es comunicarà al Grup Assessor d’EKOenergia.

La Junta d’EKOenergia haurà de respondre en un termini de 3 mesos a les reclamacions procedents de:

  • Membres de la xarxa EKOenergia.
  • Empreses que venen EKOenergia.
  • Productors d’electricitat (o els seus representants) en el cas de les decisions sobre l’elegibilitat del seu mitjà de producció.

Si els responsables de la reclamació no estan d’acord amb la resposta de la Junta, i si pertanyen a una de les tres categories esmentades anteriorment, poden portar el cas davant la Comissió d’Arbitratge d’EKOenergia.

Composició i procediments

El Panell d’Arbitratge d’ EKOenergia consisteix en un mínim de tres experts nominats pel Grup Assessor i nomenats per la Junta d’ EKOenergia. Cada nomenament té una validesa de cinc anys.

En la Comissió d’Arbitratge, hi ha un seient reservat a un expert en assumptes mediambientals i un altre per a un expert en electricitat renovable. Els grups inversors rellevants tindran l’oportunitat de suggerir candidats. Almenys un dels membres de la Comissió d’Arbitratge ha de ser jurista (Màster en Lleis).

El procediment d’arbitratge es basarà en regles d’arbitratge existents, com les regles de la Cort Europea d’Arbitratge. La comissió d’arbitratge arriba a una decisió final en el termini de sis mesos després d’haver pres el cas. Una queixa no suspèn la validesa de la decisió disputada.

La Comissió d’Arbitratge resoldrà també conflictes sobre l’Acord de Llicència de EKOenergia., solament si EKOenergia i el titular de la Llicència ho han acordat en l’Acord de Llicència.

La Comissió d’ EKOenergia estarà operativa, com a més tard, dos anys després de les primeres vendes d’ EKOenergia, és a dir, i1 5 de Juny del 2015.