La Junta d’EKOenergia

stamp with ekoenergy logo

La Junta és la màxima autoritat de govern de la Xarxa i l’Etiqueta de EKOenergia. Cada organització membre de EKOenergia nomena a una persona per a la Junta. Totes les decisions es prenen amb una majoria de ¾. Els membres de la Junta són: