La nostra visió i missió

El món ha de començar a tractar la crisi climàtica com a tal. Hem de passar a l’acció D’IMMEDIAT per reduir dràsticament les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle i limitar l’escalfament global amb un increment màxim de temperatures d’1,5 ºC per sobre dels nivells pre-industrials.

Aquesta és l’única manera de que poguem conservar els diferents ecosistemes i espècies que fan d’aquest planeta un entorn tan dinàmic. Lluitar contra el canvi climàtic és crucial per ajudar a eradicar la pobresa i crear un món millor per a les generacions futures.

La nostra visió

Un món en el que l’energia sigui generada i consumida de forma sostenible. On es pugui viure en respecte amb la natura, biodiversitat i on els Objectius de Desenvolupament Sostenible s’hagin aconseguit.

La nostra missió

Fer servir la nostra ecoetiqueta com a eina de promoció de formes de generació d’energia renovable més sostenible i recaudar fons per a la protecció del clima i biodiversitat.

“Fets, no paraules”. Aquesta és la nostra filosofia. Passar a l’acció en el nostre dia a dia com a individus és la millor manera d’aconseguir canvis en les polítiques que realment necessita la nostra societat.

Els nostres objectius

  • Accelerar la transició al 100% d’energies renovables.
  • Augmentar el coneixement i discurs sobre les energies renovables i biodiversitat entre el públic en general, responsables de preses de decisions i grans empreses consumidores d’energia.
  • Ampliar i promoure l’ecoetiqueta EKOenergia per incentivar la generació d’energia sostenible i ajudar als consumidors a trobar aquestes opcions energètiques
  • Protegir ecosistemes locals i restaurar hàbitats fluvials amb el Fons Ambiental.
  • Proporcionar accés a energies verdes i reduir la pobresa energètica en països amb economies en vies de desenvolupament amb el Fons Climàtic.
  • Expandir les col.laboracions i cooperacions amb més ONGs ambientals per tal de complementar millor els nostres esforços individuals.
  • Ajudar a dur a la pràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible.