Aspectes coberts per EKOenergia

Molt més que una energia renovable.

EKOenergia es fonamenta en els criteris següents:

  • Informació per al consumidor: Els venedors d’EKOenergia han d’informar els consumidors  reals i potencials sobre l’origen de l’electricitat amb l’etiqueta EKOenergia. Aquesta informació ha d’incloure, com a mínim, el país d’origen i el tipus d’energia renovable (eòlica, solar…). A la vegada, la Xarxa EKOenergia inverteix temps i esforç a informar els seus consumidors sobre l’impacte mediambiental de l’energia produïda.
  • Renovabilitat i sostenibilitat: EKOenergia és electricitat totalment renovable i compleix tots els criteris de sostenibilitat establerts per la Xarxa EKOenergia. Pel que fa a l’energia eòlica, solar o geotèrmica, està prohibit instal·lar plantes en àrees naturals protegides. L’energia hidràulica amb l’etiqueta EKOenergia només prové de centrals elèctriques que han estat aprovades pel Consell d’EKOenergia, després d’una consulta amb les ONG mediambientals locals i experts en rius. Quant a la biomassa, s’estableixen criteris d’origen i eficiència del procés productiu (almenys del 75%).
  • Clima i addicionalitat: Per cada MW/h d’EKOenergia venuda, es farà una aportació d’almenys 0,10€ (deu cèntims d’Euro) al Fons Climàtic d’EKOenergia. Aquests diners són utilitzats per continuar estimulant la inversió en electricitat renovable.
  • Seguiment i prevenció de la doble comptabilització: Només es pot vendre com a EKOenergia aquella electricitat de la qual se n’hagi fet un seguiment adequat. A Europa, això és possible a través del Sistema de Garanties d’Origen, regulat per la legislació europea. A la resta de països, treballem amb el sistema I-REC.
  • Auditories i verificació: Un auditor extern i independent comprova el volum d’EKOenergia venut per cada proveïdor, així com l’origen de l’electricitat i els diners que s’han destinat als Fons Climàtic i Mediambiental.

Text oficial

Tots aquests criteris es poden consultar també en el nostre document principal, EKOenergia – Xarxa i etiqueta, aprovat pel Comitè d’EKOenergia el febrer del 2013 i que es pot descarregar en més de 20 idiomes.