L’Ecoetiqueta EKOenergia

EKOenergia és una etiqueta ecològica d’electricitat. Quan vostè compra electricitat amb l’etiqueta EKOenergia, no només obté electricitat d’origen renovable, sinó quelcom més: EKOenergia li ajuda a marcar la diferència.

Com a consumidor d’electricitat verda, és probable que esperi que la seva compra porti d’alguna manera a resultats concrets, és a dir, als canvis que no haurien tingut lloc sense la seva nova adquisició.

Per als consumidors individuals, és molt difícil comprovar si això realment succeeix. Però si parlem amb una sola veu, la situació és molt diferent. A través de l’etiqueta EKOenergia, ens assegurem de fer-ho possible.

  • EKOenergia es centra en oferir la informació adequada als consumidors.
  • EKOenergia és una eina per augmentar la sostenibilitat de les centrals elèctriques.
  • EKOenergia garanteix que una part de la prima verda (és a dir, el preu que paga per l’electricitat verda) acabi en nous projectes a través del nostre Fons Climàtic.
  • EKOenergia estableix criteris estrictes per al seguiment de l’electricitat verda.
  • EKOenergia assegura el rastreig d’electricitat verda.

Faci clic aquí per a més informació: Aspectes coberts per l’etiqueta EKOenergia.