L’etiqueta EKOenergia

Logo-EKOenergy-no-text

L’etiqueta EKOenergia és una marca de qualitat per electricitat, gas i climatització renovables reconeguda internacionalment. També és una eina de comunicació. En utilitzar el nostre logotip, les persones i empreses demostren el seu compromís amb les energíes renovables y animen a altres a fer el mateix. Això ajuda a accelerar la transició cap a un món 100% renovable.

L’equip internacional d’EKOenergia està a la seva disposició per respondre a qualsevol dubte. Els nostres materials informatius estan disponibles en més de 30 idiomes.

Les garanties d’EKOenergia a grans trets

L’energia etiquetada com EKOenergia és sempre 100% renovable. Però és molt més que això. La nostra ecoetiqueta garanteix que l’energia consumida cumpleix els criteris de qualitat establerts per una xarxa d’ONGs ambientals. També ajudem als consumidors a aconseguir un impacte concret i addicional.

1. Seguiment fiable i eliminació del doble comptatge

EKOenergia és energia renovable i verda. Per a demostrar-ho requerim la traçabilitat de l’origen de l’energia i excluim doble comptatge d’atributs ambientals (és a dir, ens assegurem que només una persona o empresa puguin reclamar determinats MWh d’energia renovable). Per això, EKOenergia només accepta instruments que compleixen els criteris de qualitat de la Guia de l’Abast 2 del Protocol de gasos d’efecte hivernacle. A Europa, és possible gràcies al sistema de Garanties d’Origen, reglat a la legislació Europea. A l’Amèrica del Nord utilitzem els Certificats d’Energia Renovable (REC, per les seves sigles en anglès). En la resta de països treballem amb sistemes nacionals o I-RECs. La producció i consum d’energia s’han de produir dins dels mateixos límits de mercat.

2. Sostenibilitat

EKOenergia és energia renovable produïda de manera sostenible. L’energia que utilitza la nostra ecoetiqueta ha de complir amb els criteris de sostenibilitat establerts per la xarxa d’EKOenergia. L’energia verda pot ser venuda amb l’etiqueta EKOenergia un cop les plantes elèctriques hagin estat aprovades per la Secretaria d’EKOenergia o per la Junta d’EKOenergia. Per a més informació sobre el procés d’aprovació, contacti amb la Secretaria d’EKOenergia. L’aprovació no suposa cap cost.

Els nostres criteris de sostenibilitat fan referència als següents aspectes:

  • L’energia eòlica i l’energia solar poden ser comercialitzades amb l’etiqueta EKOenergia si les instal·lacions estan ubicades fora d’àrees naturals protegides així com fora d’àrees de protecció d’aus. Els mateixos criteris s’apliquen per l’energia generada a partir d’instal·lacions geotèrmiques i marines.
  • l’energia hidroelèctrica etiquetada amb EKOenergia prové d’instal·lacions que compleixen amb els criteris ecològics d’EKOenergia. Aquestes plantes han d’assegurar un cabal mínim continu, han de tenir en compte la migració de peixos i assegurar hàbitats adequats per a les espècies aquàtiques.
  • Per a la bioenergia, EKOenergia només aprova l’ús de residus orgànics i biomassa llenyosa (excuint arrels, soques i troncs de grans dimensions). Com a mínim el 50% del combustible utilitzat a les instal·lacions ha de provenir de bioenergia aprovada per EKOenergia i només una proporció equivalent d’aquesta energia produida pot ser venuda com EKOenergia. La bioenergia ha de ser utilitzada en instal·lacions amb un mínim d’eficiència del 75%.
  • Per al biogàs, EKOenergia només accepta combustibles procedents de residus enlloc de cultius energètics (és a dir, plantacions cultivades específicament per a l’obtenció de biogàs) . Fonts acceptades inclouen per exemple residus agrícoles, municipals i industrials. També acceptem «power-to-gas» si l’electricitat utilitzada en la producció del gas compleix amb els criteris de sostenibilitat d’EKOenergia.

3. Addicionalitat a través de nous projectes d’energia renovable

L’ús de l’etiqueta EKOenergia condueix a canvis reals. Gràcies a la demanda d’energia etiquetada com a EKOenergia, neixen noves instal·lacions en els llocs on més es necessiten.

Quan un usuari compra energia o gas amb EKOenergia, una contribució de com a mínim 0,10 € (deu cèntims d’Euro) per MWh van a parar al Fons Climàtic d’EKOenergia. Aquesta contribució s’utilitza per finançar nous projectes en comunitats remotes de països en vies de desenvolupament. Escollint EKOenergia es contribueix sense esforços a la realització de canvis concrets que d’altra manera no passarien.

Tots els projectes que financem són seleccionats a través d’un procés transparent, i contribueixen a la realitzacó dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests projectes climàtics són una de les maneres d’EKOenergia d’assegurar la seva addicionalitat, és a dir, que la compra d’energia verda comporti beneficis addicionals.

4. Auditoria i verificació

EKOenergia es basa en auditories i verificacions realitzades per autoritats regionals i nacionals. Si la informació necessària no està disponible, un auditor independent i extern s’encarrega de verificar si compleix amb els criteris d’EKOenergia. Més informació sobre els procediments d’auditoria es pot trobar al text “EKOenergia – Xarxa i etiqueta