Informació per al consumidor

On s’ha produït la seva electricitat? I com?

© SunEdison

Els venedors d’EKOenergia han d’informar els consumidors reals i potencials sobre l’origen de la seva electricitat sota l’etiqueta EKOenergia. Aquesta informació ha d’incloure, com a mínim:

  • El país d’origen.
  • El mitjà de producció (p. ex.: solar, eòlica terrestre, eòlica marina, hidroelèctrica, marina, geotèrmica, biomassa…). En el cas de les mescles, s’esmentarà el percentatge de cada tipus.

Això li permetrà escollir què vol comprar; per exemple, l’electricitat del seu propi país, “només eòlica”, “només solar”, o qualsevol altre tipus d’electricitat que vostè consideri que val la pena promoure.

  Tingui en compte que això no significa que vostè rebi físicament l’energia a casa seva, sinó que s’afegirà a la xarxa elèctrica per a vostè. Això li permetrà aconseguir l’accés a aquesta determinada electricitat. Llegeixi la part relativa al Seguiment i Garanties d’Origen per obtenir més informació sobre el seu funcionament.

Informació sobre l’energia renovable i com promoure la transició cap a aquest tipus d’energia

EKOenergia també informa de manera activa els consumidors sobre les oportunitats que ofereix un món en el qual tota l’energia sigui 100% renovable.

  • Ajudem als nostres consumidors a parlar de manera positiva i adequada sobre la seva compra d’electricitat verda. Com més consumidors parlin sobre la possibilitat d’utilitzar electricitat 100% renovable, més fàcil serà convèncer a aquelles persones indecises. I així fins a aconseguir que tota l’energia produïda sigui 100% renovable.
  • Proporcionem als nostres consumidors una eina de contribució a la transició energètica. Això no vol dir que la compra d’electricitat verda condueixi automàticament a la construcció d’una nova instal·lació renovable. Quan vostè compra electricitat certificada per EKOenergia, almenys 0,10€ es destinaran al Fons Climàtic d’EKOenergia. Amb els diners recaptats, es financen projectes que no haurien tingut lloc sense aportacions com la seva.
  • També informem els consumidors sobre l’impacte de la producció energètica en la biodiversitat. Desenvolupem eines per reduir aquest impacte, per exemple, a través del nostre Fons Mediambiental.

Text oficial

Per obtenir més informació sobre els criteris d’informació per al consumidor d’EKOenergia, vegi el capítol 6 del text EKOenergia: Xarxa i ecoetiqueta.