Criteris d’EKOenergia per a l’electricitat

El text “EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity” dicta les condicions sota les quals l’electricitat pot obtenir el distintiu d’EKOenergia. El mateix text també descriu com aquests criteris s’aproven, actualitzen y gestionen.

Per una visió general dels elements principals dels nostres criteris, visiti la pàgina de la nostra ecoetiqueta EKOenergia.

La versió original dels criteris d’EKOenergia va ser aprovada el febrero de 2013. En aquell moment, l’enfoc de l’etiqueta es centrava únicament en Europa. El 2015 vam afegir un petit suplement per permetre l’ús dels criteris fora d’Europa. El 2017 hem afegit criteris específics pel que fa a l’electricitat produïda in situ. Durant el 2020 hem actualitzat els nostres criteris per l’energia hidroelèctrica.

A part dels criteris per l’electricitat, també hem desenvolupat criteris pel gas renovable i criteris per la calor i refrigeriació renovables.

Criteria for electricity

Contacte amb nosaltres per obtenir versions en altres idiomes.