The solar panels installed for the municipality of Espartinas

EKOenergia per a instal·lacions in-situ i PPAs

L’ecoetiqueta d’EKOenergia pot combinar-se amb tot tipus de fonts d’electricitat renovable. Per exemple, l’etiqueta ecològica també pot utilitzar-se per al consum d’energia renovable dels acords de compra d’energia (PPAs) i les instal·lacions in-situ.

Hi ha més informació disponible per als consumidors que estiguin considerant utilitzar el nom i el logotip d’EKOenergia en les seves comunicacions en aquesta pàgina i en el Llibre de Marca d’EKOenergia.

L’ecoetiqueta EKOenergia per a acords de compra d’energia (PPAs)

L’energia renovable comprada a través d’un contracte PPA pot ser etiquetada com EKOenergia si es compleixen totes les nostres condicions. Vegi els capítols sobre electricitat, gas i calor per a més informació.

Almenys una de les parts contractuals directament involucrades (proveïdor d’energia, proveïdor de serveis, empresa d’instal·lació, el consumidor, etc.) ha de ser un llicenciatari d’EKOenergia.

Independentment del volum d’energia adquirit a través d’un PPA, el llicenciatari d’EKOenergia ha de complir amb les condicions descrites en el nostre Contracte de Llicència, com per exemple, designar una persona de contacte, fer contribucions de 0,08€ per a la llicència d’EKOenergia i 0,10€ al nostre Fons Climàtic (i per a l’energia hidroelèctrica, 0,10€ addicionals al Fons Ambiental d’EKOenergia) per cada MWh consumit. Per a obtenir més informació sobre la venda d’EKOenergia, consulti l’apartat “Com vendre EKOenergia?”.

L’ecoetiqueta EKOenergia per a instal·lacions in-situ

Off-grid EKOenergy ecohotel Mas La Llum

L’energia provinent d’instal·lacions in-situ pot portar l’ecoetiqueta EKOenergia, donant al consumidor el dret de comunicar sobre el seu ús d’EKOenergia. D’aquesta manera, els prosumidors (consumidors que també són productors) que vulguin anar més enllà de tenir simplement panells solars en la seva pròpia teulada, per exemple, poden donar suport a les activitats d’EKOenergia en la promoció de l’energia renovable a tot el món.

Per a obtenir més informació sobre l’ús del logotip en les seves comunicacions, consulti el Llibre de Marca d’EKOenergia.

Els consumidors que tenen instal·lacions d’energia renovable in-situ poden comunicar sobre l’ús de l’energia etiquetada per EKOenergia si es compleixen tots els requisits que s’enumeren a continuació:

  • Les instal·lacions han de complir amb els nostres criteris de sostenibilitat.
  • Els consumidors amb instal·lacions in situ, amb un consum inferior a 200 MWh anuals, han d’informar la Secretaria d’EKOenergia per a utilitzar l’energia etiquetada per EKOenergia i el nostre logotip. No hi ha cap cost addicional per a les instal·lacions el consum de les quals sigui inferior a 200 MWh anuals, però és necessari posar-se en contacte prèviament amb la Secretaria d’EKOenergia i es recomana encaridament el pagament voluntari al nostre Fons Climàtic, ja que ajuda a finançar projectes d’energia renovable en el món en desenvolupament.
  • Si la producció anual és superior a 200 MWh, l’usuari ha de fer una contribució mínima de 0,10 €/MWh al Fons Climàtic d’EKOenergia. En el cas de l’energia hidroelèctrica, una altra contribució de 0,10 €/MWh ha de fer-se al nostre Fons Ambiental.
  • Si la producció anual és superior a 1000 MWh, l’usuari ha de signar el nostre Contracte de Llicència o involucrar a un llicenciatari d’EKOenergia. En aquest cas, la taxa global d’EKOenergia per al consum cobert per les instal·lacions in situ amb una producció anual superior a 1000 MWh ascendeix a 0,18 €/MWh: 0,08 euros de taxa de llicència i 0,10 € de contribució al nostre Fons Climàtic (0,28 €/MWh per a l’energia hidroelèctrica, amb una contribució addicional de 0,10 € al nostre Fons Ambiental).

Si la instal·lació in situ està connectada a la xarxa, s’apliquen els següents requisits addicionals:

  • Si el consumidor no treballa amb un agregador o proveïdor de serveis amb llicència d’EKOenergia, ha de tenir un contracte d’electricitat amb l’etiqueta d’EKOenergia per al lloc on es troba la instal·lació d’energia renovable, sempre que sigui possible.
  • No es poden emetre certificats d’atribució d’energia (per exemple, Garanties d’Origen) per als volums que s’utilitzen in-situ. Si de totes maneres s’han emès aquests certificats, és necessari redimir-los en nom del consumidor per a cobrir el consum in-situ. Això és necessari per a evitar la doble comptabilitat.
  • El sistema de connexió a la xarxa funciona amb un comptador bi-direccional (medició neta), l’etiqueta EKOenergia no pot ser utilitzada en la producció que s’afegeix a la xarxa, a no ser que el propietari pugui demostrar que ningú ha expedit certificats de traçabilitat (p.e. Garanties d’Origen) per aquella producció, o a no ser que aquests certificats de traçabilitat hagin estat redimits en nom del propietari.