Calor i fred renovables

Els següents tipus de calor poden obtenir l’etiqueta EKOenergia:

  • Calor generada amb bioenergies sostenibles i en instal·lacions que utilitzen energia renovable sostenible.
  • Calor renovable generada amb bombes de calor alimentades amb energia renovable sostenible i que tenen un Coeficient de Rendiment Estacional (SCOP) de 3,4 o superior.
  • Calor renovable que prové d’instal·lacions de recuperació de calor que utilitzen energia renovable sostenible i de calor o fred residual, és a dir, calor o fred que si no es reutilitza, seria dissipat a l’aire o aigua sense ser utilitzat. El calor residual originat en la producció d’energia fòssil o nuclear queda exclòs en qualsevol cas.
  • Calor geotèrmica o calor solar d’instal·lacions que compleixen els nostres criteris de sostenibilitat.
  • Calor produïda amb gas renovable que compleix amb els criteris d’EKOenergia.

Per cada MWh de calor etiquetada com EKOenergia, els proveïdors contribueixen amb un mínim de 0,10 € al Fons Climàtic d’EKOenergia. Gràcies a aquesta contribució, EKOenergia finança projectes relacionats amb l’energia renovable arreu del món, contribuint al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els nostres criteris també fan referència al seguiment fiable de l’energia i a l’evitació del doble comptatge.

Els mateixos criteris s’apliquen, quan sigui possible, al fred.

Criteris

Està interessat en comercialitzar calor o fred certificats per EKOenergia a la seva zona? Contacti’ns per rebre més informació!