Renovabilitat i sostenibilitat

Renovable

EKOenergia és electricitat renovable. Molts estudis confirmen que tota l’electricitat europea podria arribar a ser renovable entre els anys 2040 i 2050, si comencem a actuar ara. Vostè pot ajudar estalviant electricitat i canviant a electricitat renovable. En triar electricitat renovable, li donem als nostres proveïdors (venedors d’electricitat), productors i polítics un senyal clar: és en això en el que volem que inverteixin.

Sostenible

Al mateix temps, som conscients que la producció d’energia renovable també té els seus impactes. EKOenergia vol ser una eina per evitar i reduir aquests impactes. És per això que tenim sempre en compte els serveis dels ecosistemes, els hàbitats i la biodiversitat de les espècies:

Many Trickles make a Stream

Voluntaris restaurant un riu gràcies a un projecte finançat pel nostre Fons Mediambiental. Aquest projecte es va dur a terme a Ostrobotnia, a l’oest de Finlàndia.

  • Excloem del nostre sistema alguns tipus d’energia renovable altament controvertits. Aquest és el cas particular d’alguns tipus de biomassa. La decisió d’excloure alguns tipus de biomassa no es basa només en preocupacions sobre la biodiversitat, sinó que tenim en compte també l’impacte climàtic i els aspectes socials. Hi ha indicacions clares que l’impacte del carboni d’alguns tipus de biomassa és pitjor que el del combustible fòssil. Les biomasses que creixen en àrees productores d’aliments poden tenir un impacte mundial en els preus dels aliments.
  • Hem creat un Fons Mediambiental: per cada MW/h d’energia hidràulica venuda, mínim 10 cèntims d’Euro aniran al Fons Mediambiental. Els diners d’aquest fons seran utilitzats per restaurar ecosistemes aquàtics.
  • Alguns tipus de producció només són acceptables si el Consell d’EKOenergia els aprova després d’una consulta amb les ONG mediambientals locals. Aquest és el cas de les turbines de vent en àrees protegides i tota l’energia hidràulica.

Criteris específics

Quins tipus de centrals elèctriques considerem sostenibles?

  • EKOenergia admet aquelles plantes d’energia eòlica, solar, geotèrmica i marina que no es troben en àrees protegides. El Consell d’EKOenergia pot fer excepcions basant-se en informes mediambientals i l’opinió d’organitzacions mediambientals locals.
  • L’energia hidràulica només es podrà vendre sota l’etiqueta EKOenergia si prové d’instal·lacions aprovades pel Consell d’EKOenergia. Per a més informació sobre el procés d’aprovació, vegi el text EKOenergy and hydropower – Which hydropower can be sold as EKOenergy? (EKOenergia i l’energia hidràulica – Quin tipus d’energia hidràulica es pot vendre sota l’etiqueta EKOenergia?, pdf, 5 pàgines, abril del 2014). L’aprovació és vàlida per 5 anys i pot ser retirada si la instal·lació no reuneix els requeriments legals o si no garanteix un mínim flux ecològic del 5% del flux mitjà anual.
  • Només acceptem aquella biomassa en què l’eficiència del procés de cogeneració sigui mínim del 75%. Això significa que l’escalfor produïda durant el procés és aprofitada. També establim criteris rígids pel que fa a la biomassa en si mateixa. Ens centrem en productes forestals (a excepció d’arrels, soques i troncs de grans dimensions) i residus orgànics.

Text oficial