Criteris per a l’energia hidroelèctrica

Des de Febrer de 2019 en endavant, es tindran en compta els nous criteris ambientals per a les plantes hidroelèctriques que vulguin utilitzar la seva energia aprovada amb EKOenergia.

Els nous criteris fan referència a la migració de peixos, cabal del riu i al seu hàbitat.

Aquest document reemplaça la secció 8.3 del document bàsic “EKOenergia- xarxa i etiqueta