EKOenergia per a instal.lacions pròpies

The first off-grid building which has started to use the EKOenergy logo in its communication, is Mas La Llum, an ecohotel near Zaragoza, Spain.

El primer edifici for a de la xarxa que ha començat a utilitzar l’ecoetiqueta EKOenergia a les seves comunicacions és la casa d’ecoturisme rural “Mas La Llum” prop de Zaragoza, Espanya.

Aquells usuaris que disposin d’instal.lacions d’energia renovable pròpies, estiguin connectades o fora de la xarxa, ja poden fer servir la nostra ecoetiqueta.

 

Requisits generals

A més,

  • Si la producció annual és superior als 200MWh, l’usuari del logo ha de fer una contribució de, com a mínim, 0,10 €/Mwh al Fons Climàtic (i en cas de ser energia hidroelèctrica, un mínim de 0,10 €/Mwh de més pel Fons Ambiental)
  • Si la producció annual es superior als 100MWh, l’usuari del logo ha de signar el contracte de llicència amb EKOenergía.
  • Si la producció annual és inferior als 200MWh, es recomana fer un donatiu al Fons Climàtic d’EKOenergia perquè ajuda a finançar projectes en països amb una economia en desenvolupament.

 

Requisits adicionals per a instal.lacions connectades a la xarxa

  • L’usuari ha de tenir un contracte d’electricitat certificat per EKOenergia del lloc on es troba la instal.lació de l’energia renovable.
  • El sistema de connexió a la xarxa funciona amb un comptador que funciona a l’inrevés (medició neta), EKOenergia no cobreix la producció que s’afegeix a la xarxa, a no ser que el propietari pugui demostrar que ningú ha expedit garanties d’origen (o altres certificats de traçabilitat) per aquella producció, o a no ser que aquestes garanties d’origen (o altres certificats de traçabilitat) hagin estat cancel.lades en nom del consumidor.

 

Contacti’ns per a més informació!