Altres estàndards que recomanen EKOenergia

EKOenergia és una etiqueta ecològica d’electricitat. L’etiqueta EKOenergia verifica que l’electricitat prové de centrals elèctriques que compleixen uns determinats criteris de sostenibilitat. Per cada MW/h venut, el venedor destina almenys 0,10€ al Fons Climàtic d’EKOenergia per finançar noves instal·lacions d’energia renovable.

Estàndards com ara el Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle i el LEED valoren la nostra proposta i animen els consumidors a comprar electricitat amb l’etiqueta EKOenergia.

LEED

LEED, (acrònim de Lideratge en Energia i Disseny Mediambiental, en anglès), és un sistema de classificació per al disseny, construcció i funcionament d’edificis sostenibles d’alt rendiment, cases i veïnats. L’U.S. Green Building Council (el Consell d’Edificis Sostenibles dels Estats Units) s’ocupa de desenvolupar i gestionar el LEED, cada vegada més popular a Europa.

A la majoria de països europeus, existeix un Consell d’Edificis Sostenibles nacional que controla la implementació de l’estàndard LEED.

Les versions europees de l’estàndard LEED recomanen de manera explícita l’ús d’electricitat amb l’etiqueta EKOenergia. A l’hora d’obtenir una certificació LEED, s’adquireixen punts extra si l’electricitat està certificada per l’etiqueta EKOenergia.

El text LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe (LEED 2009 BD+C Guia de Referència Addicional amb Formes Alternatives de Compliment per a Europa, només disponible en anglès) col·loca EKOenergia al mateix nivell que els certificats REC amb certificació Green-e als Estats Units. En la pàgina 82, es pot llegir el següent: “A Europa, EKOnergia es considera un equivalent del programa Green-e per a l’electricitat. EKOenergia és una xarxa d’ONG mediambientals europees que promou el consum i la producció d’electricitat renovable. El programa de certificació d’electricitat d’EKOenergia representa la millor opció paneuropea per al consum sostenible i addicional d’electricitat renovable a Europa. EKOenergia certifica electricitat renovable que va més enllà de les regulacions de les directives europees i dels governs nacionals d’Europa”.

Aquesta mateixa idea apareix en la pàgina 37 de l’estàndard per a Edificis Existents – Guia per a Operacions i Manteniment (Existing Buildings – Operations and Maintenance Guide (EBOM) en anglès).

  Curs en línia ‘Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’, (Energia Verda – comprar electricitat renovable per al LEED i la comptabilitat del carboni, en anglès), a la pàgina web d’Education@USGBC.
  Prospecte EKOenergy for LEED (EKOenergia per al LEED), amb informació bàsica sobre els certificadors LEED (anglès, pdf, 2 pàgines, versió del juny 2014).

Greenhouse Gas Protocol (Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle)

Vegi el capítol sobre la comptabilitat del carboni.

CDP

CDP ajuda a 3000 grans corporacions mundials en el càlcul de les seves emissions de carboni i en el desenvolupament d’estratègies efectives per a la reducció d’emissions de carboni.

En la pàgina 15 i 16 dins l’apartat de notes tècniques per a la comptabilitat d’emissions d’abast 2 (per exemple, emissions relacionades amb la producció de l’electricitat comprada), CDP explica de quina manera les companyies poden fer un pas més enllà (text només disponible en anglès).

“Les eco-etiquetes són una manera que les companyies facin un pas més enllà amb les seves compres. EKOenergia, esmentada a la guia del Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle d’Abast 2, és una molt bona opció: EKOenergia és sinònim de qualitat en matèria de certificats de seguiment. Tota l’electricitat comprada sota l’etiqueta EKOenergia compleix uns criteris mediambientals estrictes i contribueix a la recaptació de fons per finançar nous projectes d’energia renovable. Compromís, transparència i ‘fets, no paraules’ són alguns dels principis fonamentals de la feina d’EKOenergia”.

WWF Oficina Verda

El programa WWF Oficina Verda recomana la compra d’electricitat verda amb etiqueta ecològica. A la majoria de països, EKOenergia és l’única etiqueta ecològica disponible per a l’electricitat.