Resultats

Una xarxa d’energia positiva en creixement

EKOenergia acaba de posar-se en marxa. El nostre primer i principal resultat, fins al moment, és que per primera vegada  ONG ambientals de més de la meitat dels països europeus estan parlant de manera unànime sobre el mercat d’electricitat d’Europa.

Des del començament, ens hem orientat cap a un enfocament obert, pragmàtic i profitós, així que tots estan convidats a pensar i intercanviar idees amb nosaltres.

  Read our Annual Report 2015 to find out what we managed to do last year. (pdf, 27 pages)

Resultats concrets

Volem mostrar resultats concrets a curt termini sobri: com el mercat estimula la producció d’electricitat renovable, com utilitzem els fons ambientals per restaurar rius, com utilitzem els diners dels fons del clima per finançar grans projectes que no existirien sense nosaltres.

Els diners del Fons Climàtic d’ EKOenergia serà destinat a les noves mesures climàtiques.

Els diners del Fons Ambiental d’ EKOenergia serà destinat a projectes de restauració de rius.