Fons Ambiental

Fons Ambiental

Voluntaris restaurant un riu en un projecte fet possible gràcies a la contribució del Fons d’ Ekoenergia Finlandesa.

Per cada megawatt-hora que es vengui com a energia hidràulica EKOenergia, el Fondo Mediambiental d’ EKOenergia rep una contribució de 0,10 euros com a mínim. Els diners del Fons s’usa per finançar la implementació de projectes de restauració de rius.

EKOenergia no s’encarregarà de la gestió dels projectes finançats sinó que recolzarà les dinàmiques ja existents i les unificarà amb altres iniciatives. Els diners del Fons Mediambiental podran emprar-se per cofinançar diversos projectes recolzats per les autoritats.

Projects of 2015

Early 2015, we had collected 52,000 euro in the Environmental Fund. This money originates from the sales of EKOenergy labeled hydropower in 2014, and from some extra donations. Eleven organisations reacted to our Call for Projects. We asked for projects from Northern Europe, as this is where our labeled hydropower has been produced and sold in 2014. An independent jury helped us to select the four most suitable projects. The money will be given to projects in Central Finland (23,000€), South-West Finland (15,000€), South-East Finland (10,000€) and Latvia (4,000€). Click here for more information. We will keep you informed about the implementation of the projects.

Ens basem en l’experiència

La idea d’un fons mediambiental no és nova: ha estat presa dels països nòrdics, on han existit fons similars des de principis d’aquest segle. A Finlàndia, els diners resultants de la venda d’energia hidràulica s’ha invertit en la construcció de canals per a peixos i en la restauració dels terrenys destinats a la fresa dels peixos migratoris. Click here for projects funded by the predecessor of the EKOenergy Environmental Fund.