Freshabit LIFE restaura els hàbitats d’aigua dolça a Finlàndia

FRESHABIT logo

EKOenergia i l’Associació Finlandesa per a la Conservació de la Naturalesa (FANC, per les seves sigles en anglès) participen en el projecte LIFE de la UE per als hàbitats d’aigua dolça en 2016-2022. Metsähallitus (el Servei de Boscos i Parcs de Finlàndia) coordina aquest projecte a gran escala. Altres socis inclouen autoritats estatals i locals, així com organitzacions no governamentals. L’objectiu del projecte FRESHABIT és millorar l’estat ecològic dels llacs, rius i rierols de Finlàndia. Els mètodes utilitzats van des de la restauració dels rius fins a l’educació i recerca mediambiental.

Quin és el paper de EKOenergia en el projecte?

Comuniquem sobre l’impacte de l’energia hidroelèctrica

Durant el projecte, difonem informació sobre els impactes de l’energia hidroelèctrica en la natura i sobre les possibilitats de mitigar-los.

  • Organitzem un seminari sobre passatges de peixos. Els materials estan disponibles en sll.fi/kalatieseminaari.
  • Vam crear un lloc web de fàcil comprensió sobre els impactes de l’energia hidroelèctrica en la naturalesa, i sobre com mitigar-los. La major part del lloc està en finlandès, però algunes pàgines també estan disponibles en anglès. Vegeu www.vesivoimanluonto.org
  • Ens reunim anualment amb desenes de grans consumidors d’energia i els animem que tinguin en compte l’impacte que el seu consum d’energia té en la natura.
  • Vam crear una campanya d’energia hidroelèctrica en 2018.

Hem actualitzat els criteris d’EKOenergia per a l’energia hidroelèctrica

Com a part del projecte Freshabit, hem actualitzat els criteris d’energia hidroelèctrica de EKOenergía. Vegi la secció de criteris de la nostra pàgina web.

LIFE?

Logo_Life_Natura2000

El programa LIFE és l’instrument de finançament de la UE per a donar suport a projectes mediambientals i de canvi climàtic. El component de naturalesa i biodiversitat de LIFE cofinança projectes de millors pràctiques en matèria de naturalesa. Se centra en l’aplicació de les directives europees sobre ocells i hàbitats i en la gestió de la xarxa Natura 2000. Natura 2000 és la xarxa europea de zones naturals importants.

Freshabit LIFE és el major projecte LIFE realitzat a Finlàndia.