Per què comprar EKOenergia?

Per què comprar energia etiquetada amb EKOenergia?

Hi ha moltes raons per les quals comprar EKOenergia. A continuació en mencionem algunes.

Cover page of EKOenergy's publication

Com a consumidor d’energia, vostè també pot contribuir a accelerar la transició energètica. Quan compra energia renovable, evita la crema de combustibles fòssils i reclama al mercat la seva demanda d’energia verda. L’ús d’energía etiquetada amb EKOenergia és una forma d’anar més enllà, tant per a les empreses com per a particulars.

L’ecoetiqueta permet trobar de forma fàcil productes o serveis que utilitzen energia renovable amb el mínim impacte ambiental possible. Aporta criteris de sostenibilitat addicionals al sector i ajuda a finançar nous projectes d’energia neta.

L’ecoetiqueta es pot combinar amb tot tipus d’obtenció d’energia renovable: contractes tradicionals d’energia incloent contractes elèctrics domèstics, acords de compra-venda d’energia (PPA) i instal·lacions in-situ d’energia renovable. Totes aquestes poden portar l’etiqueta EKOenergia.

EKOenergia pel clima i la natura

EKOenergia ajuda a combatre el canvi climàtic i protegir la biodiversitat. L’electricitat i gas etiquetats per EKOenergia provenen d’instal·lacions que compleixen amb els nostres els criteris de sostenibilitat. Aquests criteris garanteixen un impacte mínim en l’entorn local. En altres paraules, EKOenergia només aprova les centrals de producció d’energia que generen el mínim dany possible en els ecosistemes locals.

Amb la seva compra de EKOenergia, ajuda a finançar projectes d’energia renovabe en països en vies de desenvolupament. Per cada MWh d’EKOenergía consumida, es contribueix amb un mínim de 0,10 € (10 cèntims d’Euro) al Fons climàtic, amb l’objectiu de finançar projectes centrats en eradicar la pobresa energètica i oferir energies sostenibles als llocs on més es necessiten.

A més, per cada MWh d’EKOenergia generada amb energia hidroelèctrica, 0,10 € (10 cèntims d’Euro) adicionals són invertits en el Fons ambiental, per a finançar projectes de restauració de rius.

EKOenergia per a la comptabilitat del carboni

El Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle, CDP i LEED animen a les empreses a fer més que “simplement comprar energia verda”. EKOenergia permet prendre mesures addicionals per accelerar la transició mundial al 100% d’energia renovable. A més dels projectes addicionals d’energia renovable recolzats a través del Fons Climàtic, també ajuda a la xarxa EKOenergia a promoure una legislació respectuosa amb el clima i energia renovable a tot el món.

Per a més informació sobre la legislació i procediments de comptabilitat del carboni a nivell internacional i com EKOenergia encaixa en la reducció d’emissions, recomanem la secció EKOenergia i comptabilitat del carboni.

EKOenergia com a eina de comunicació

L’ecoetiqueta és una eina perquè les empreses i els individus demostrin el seu compromís amb les energies renovables. L’ús del logotip informa i anima a d’altres a fer el mateix. El logotip de EKOenergia és fàcilment reconeixible i està protegit en diferents continents.

La compra d’energia amb l’etiqueta EKOenergia li dóna dret a usar el logotip en les seves comunicacions, materials de màrqueting, productes i instal·lacions. L’etiqueta EKOenergia està reconeguda internacionalment i és utilitzada per un nombre creixent d’empreses de diversos sectors.

EKOenergia ofereix addicionalitat i lideratge

Coal chimney with painted windturbine

Les empreses líders en sostenibilitat escullen EKOenergia per anar més enllà. En utilitzar EKOenergia els consumidors agilitzen la transició energètica i inspiren a d’altres amb el seu compromís amb la sostenibilitat. Al 2018, sis companyies RE100 van començar a utilitzar EKOenergia com a part del seu lideratge en la promoció de l’energia renovable.

El Fons Climàtic d’EKOenergia proporciona addicionalitat al finançar projectes d’energia neta que aborden diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible que no serien possibles sense aquest finançament.

Amb el consum d’energia etiquetada amb EKOenergia, també ajuda a que la nostra organització ambiental pugui seguir promovent una legislació respectuosa amb el clima i crear consciència ecològica a tot el món. Llegiu més a EKOenergia per a la teva empresa.

Coneixi més sobre la nostra feina