EKOenergia i comptabilitat del carboni

L’energia etiquetada amb EKOenergia sempre compleix amb les condicions requerides per CDP, així com amb els requeriments d’estàndards com el Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle. Al final de la pàgina, trobareu un resum en diversos idiomes de la Guia d’Abast 2 del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle.

CDP

CDP treballa amb 6000 de les majors empreses a nivell mundial, ajudant-les en el càlcul de les seves emissions de CO2 i en el desenvolupament d’estratègies efectives per a la reducció d’emissions.

En la pàgina 15 i 16 de l’apartat de notes tècniques per a la comptabilitat d’emissions d’abast 2, és a dir, emissions relacionades amb la producció de l’electricitat comprada, CDP explica de quina manera les companyies poden fer un pas més enllà (text només disponible en anglès).

“Les eco-etiquetes són una manera que les companyies facin un pas més enllà amb les seves compres. EKOenergia, esmentada a la guia del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle d’Abast 2, és una d’aquestes opcions: és una marca de qualitat que complementa als certificats de seguiment. Tota l’electricitat comprada sota l’etiqueta EKOenergia compleix uns criteris mediambientals estrictes i contribueix a la recaptació de fons per finançar nous projectes d’energia renovable. Compromís, transparència i “fets, no paraules’”són alguns dels principis fonamentals de la feina d’EKOenergia”.

Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle – Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

El Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle (The Greenhouse Gas Protocol) és un estàndard mundial per a la comptabilitat del carboni. És el resultat d’un treball en comú entre el World Resources Institute (Institut Mundial de Recursos) i el World Business Council for Sustainable Development (Consell Mundial Empresarial per al Desenvolupament Sostenible).

El gener del 2015, la Secretaria del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle va publicar una guia sobre com comptabilitzar les emissions de carboni procedents de la compra d’electricitat. En termes d’impacte mediambiental, aquestes emissions es coneixen com a emissions d’abast 2. D’aquí prové el nom de la guia del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle: Guia d’Abast 2.

La guia fa diverses referències a EKOenergia. En el capítol 11, en el qual s’anima a les empreses a fer un pas més, es parla del Fons Climàtic d’EKOenergia.

Resum de la Guia d’Abast 2 en diversos idiomes

Faci clic a qualsevol dels enllaços següents per llegir el resum de la Guia d’Abast 2 del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle (actualment no disponible en català). El document conté també un glossari.