EKOenergy won European Citizen's Prize

Reconeguda per estàndards internacionals

Estàndards internacionals com el Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle i organitzacions com CDP i RE100 valoren la nostra proposta i animen als consumidors a comprar electricitat amb l’etiqueta EKOenergia per demostrar la seva aposta per a les energies renovables i a més, amb valor afegit.

L’electricitat etiquetada amb EKOenergia encaixa perfectament amb empreses i altres agents implicats que utilitzen altres estàndards i sistemes de valoració com el “Global Reporting Initiative”, “Science Based Targets”, “Covenant of Mayors” i d’altres.

Al 2020, el Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides (UN DESA) va mostrar com l’etiqueta EKOenergia apodera als consumidors d’energia en la seva publicació SDG Good Practices: A compilation of success stories and lessons learnt in SDG implementation. EKOenergia apareix en les pàgines 46, 50-52.

LEED

LEED logo USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) és un sistema de classificació per al disseny, construcció i funcionament d’edificis sostenibles d’alt rendiment, cases i veïnats. LEED afirma que EKOenergia és una de les millors opcions disponibles i el seu sistema de classificació ofereix punts extra als edificis que fan servir electricitat etiquetada amb EKOenergia.

La versió europea de l’estàndard LEED recomana de manera explícita l’ús d’electricitat amb l’etiqueta EKOenergia. Com a resultat, els edificis que busquen la certificació LEED poden obtenir punts extra si l’electricitat utilitzada en aquest edifici està etiquetada com EKOenergia.

Fora d’Europa, la utilització d’electricitat etiquetada amb EKOenergia també ofereix punts extra i s’avalua cas per cas.

Per obtenir més informació sobre EKOenergía per LEED, consulteu el curs en línia: “Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting“, d’Education@USGBC.

Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle

Greenhouse_Gas_Protocol_logo

L’electricitat etiquetada amb EKOenergia està en línia amb el Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle, l’estàndard mundial per a la comptabilitat del carboni. EKOenergia ha traduït un resum de la Guia de l’Abast 2 del Protocol de gasos d’efecte hivernacle en 19 idiomes. Per a obtenir més informació sobre com el Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle es refereix a EKOenergia, vegeu la secció EKOenergia i comptabilitat del carboni. Les traduccions estan disponibles a la mateixa pàgina.

CDP

cdp-logo

CDP ajuda a 6000 de les majors corporacions mundials en el càlcul de les seves emissions de carboni i en el desenvolupament d’estratègies efectives per a la reducció d’emissions.

A les pàgines 15 i 16 dins l’apartat Accounting of scope 2 emissions (per exemple, emissions relacionades amb la producció de l’electricitat comprada), CDP explica:

RE100-report-image

Les ecoetiquetes són una manera que les companyies facin un pas més enllà amb les seves compres. EKOenergia, esmentada a la guia del Protocol de Gasos amb Efecte d’Hivernacle d’Abast 2, és una molt bona opció: EKOenergia és sinònim de qualitat en matèria de certificats de seguiment. Tota l’electricitat comprada sota l’etiqueta EKOenergia compleix uns criteris mediambientals estrictes i contribueix a la recaptació de fons per finançar nous projectes d’energia renovable. Compromís, transparència i ‘fets, no paraules’ són alguns dels principis fonamentals de la feina d’EKOenergia“. 

L’informe “Lideratge empresarial en la transició a l’energia renovable” (Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity) del grup RE100, CDP i Climate Group es refereix a “l’etiqueta internacional EKOenergia, que aborda la pobresa energètica a través del seu Fons Climàtic i proporciona garanties ambientals addicionals per protegir la natura i els hàbitats “p.19

WWF Green Office

El programa WWF Green Office recomana la compra d’electricitat verda amb etiqueta ecològica. A la majoria de països, EKOenergia és l’única etiqueta ecològica disponible per a l’electricitat.