EKOenergie: sdružení a ekoznačka

Sdružení

EKOenergie je mezinárodní síť ekologických organizací. Podporujeme využívání obnovitelných zdrojů elektřiny.

Chceme:

  • podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie
  • přispívat k ochraně přírody
  • informovat spotřebitele o původu jejich elektřiny
  • mobilizovat pozitivní energii tisíců jednotlivců, sdružení a společností, které naše ambice sdílejí a umožnit jim aktivně se zapojit
  • spojit své síly se spotřebitelskými organizacemi, rozvojovými organizacemi, dodavateli elektrické energie, agenturami a mnoho dalšími.

Ekoznačka

Sdružení EKOenergie stojí za ekoznačkou EKOenergie. Není překvapivé, že pod značkou EKOenergie naleznete pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. EKOenergie znamená více než jen záruku využití obnovitelných zdrojů elektřiny. K jejímu získání je třeba splnit také další požadavky stanovené sdružením EKOenergie a navíc část z ceny je investována do nových projektů týkajících se obnovitelných zdrojů energie.

Značka EKOenergie je jediným označením elektřiny, které bylo ustanoveno na základě mezinárodní dohody, které funguje na mezinárodní úrovni a je celosvětově uznáváno.