Rozhodčí panel

Řešení konfliktů

Kdokoli může podat stížnost proti rozhodnutí Rady EKOenergie (nebo jeho absenci) nebo proti způsobu naplňování pravidel sdružení. Stížnost je třeba zaslat Radě EKOenergie a bude rovněž předána Poradní skupině EKOenergie.

Rada EKOenergie musí ve lhůtě maximálně 3 měsíců reagovat na stížnosti pocházející od:

 • Členů sdružení EKOenergie.
 • Společností prodávajících EKOenergii.
 • Provozovatelů výrobních zařízení (nebo jejich zástupců) v případě rozhodnutí týkajících se akceptovatelnosti jejich výrobního zařízení.

Pokud strana podávající stížnost nesouhlasí s reakcí Rady a pokud patří do třech výše zmíněných kategorií, může věc přednést Rozhodčímu panelu EKOenergie.

Složení Rozhodčího panelu a příslušné procedury

Rozhodčí panel EKOenergie se skládá z minimálně třech odborníků navržených Poradní skupinou a jmenovaných Radou EKOenergie. Členové jsou nominováni na dobu pěti let.

V Rozhodčím panelu je po jednom místě vyhrazeno odborníkům na životní prostředí a na obnovitelnou elektřinu. Skupiny zainteresovaných osob dostanou také příležitost navrhovat kandidáty. Nejméně jeden ze členů panelu musí mít právnické vzdělání (magisterský titul).

Klikněte zde pro získání informací o pravidlech a řízení Rozhodčího panelu EKOenergie.

Tři trvalí členové Rozhodčího panelu jsou:

 • Pan Peter De Smedt, prezident Rozhodčího panelu
  Peter De Smedt je právník pro životní prostředí  z Belgie. Má velmi bohaté zkušenosti jako právník i jako poradce pro environmentální organizace, orgány veřejné správy (Vlámský region a obce) a společnosti. Je členem velkého počtu počtu úředních poradních sborů.
  Navštivte jeho stránku pro více informací
 • Paní Vera Dua
  Vera Dua byla aktivní členka v Belgické (Vlámské) Straně zelených v letech 1980 až 2011. Byla Vlámskou Ministryní pro životní prostředí a zemědělství mezi roky 1999 a 2003. Po té co opustila politickou scénu, stala se velmi aktivní v několika organizacích podporujících udržitelný rozvoj. Od roku 2013 je předsedkyní Bond Beter Leefmilieu, Vlámské zastřešující organizací pro ekologické organizace.
 • Pan Peter Niermeyer
  Peter Niermeyer je Generální tajemník RECS International.
  Klikněte zde, pokud chcete navštívit jeho LinkedIn profile.