Rada

Rada EKOenergie je nejvyšší řídící autorita sdružení a ekoznačky EKOenergie. Každá členská organizace EKOenergie do Rady jmenuje jednu osobu. Všechna rozhodnutí se přijímají 75% většinou.

Členy rady jsou: