Historie

Vznik sdružení

grid_transmissionTrh s elektřinou se rozvíjí nebývalou rychlostí. Přispívá k tomu liberalizace trhu, rostoucí propojenost mezinárodního obchodu, různorodá nabídka produktů…

Takový rychlý vývoj ovšem přináší nejen nové možnosti, ale také nejasnosti: Jak mohu přejít k jinému dodavateli elektřiny? Jak je možné, že lze používat různé druhy elektřiny, když jsme všichni napojeni na stejnou elektrickou síť? Kterého dodavatele a jakou nabídku zvolit? A pokud zelenou energii využívám, do jaké míry to ovlivňuje, kolik CO2 jako jednotlivec vyprodukuji?

Dnes na tyto základní otázky dostanete různé odpovědi v závislosti na tom, kde žijete. Většina spotřebitelů, kteří kupují ekologicky šetrnou elektřinu, se pro ni rozhodla, protože touží něco změnit. Docílit změn jde ale velice těžce, zejména pokud spotřebitel v každé zemi získává jiné, často dokonce protichůdné rady a informace.

Stanoviska environmentálních organizací a stanoviska organizací hájících práva spotřebitelů až donedávna nikdo nekoordinoval. To se ale nyní změnilo.

Na cestě k společné koncepci

V roce 2010 spojily své síly ruská organizace Bellona, estonský fond pro přírodu Eestimaa Looduse Fond, lotyšský Latvijas Dabas Fonds, Suomen luonnonsuojeluliitto z Finska, Ecoserveis a AccioNatura ze Španělska a také italské organizace 100% energia verde a REEF s cílem zavést mezinárodní ekologické značení elektřiny.

recs_market_meeting

Na obchodním zasedání RECS v Amsterdamu roku 2012 jsme výrobcům a dodavatelům elektřiny představili svůj první návrh. Zúčastnili se (zleva): Mieke Langie (WindMade), Steven Vanholme (EKOenergie), Ivan Scrase (RSPB), Jennifer Martin (Green-e), Eero Yrjö-Koskinen (Suomen luonnonsuojeluliitto) a Jared Braslawsky (RECS International).

Základními stavebními kameny projektu byly již od počátku zejména transparentnost a angažovanost. Partneři postupovali v souladu s postupy uvedenými ve stanovách pro řádné určování sociálních a environmentálních standardů aliance ISEAL. Inspiroval se také u severoamerické ekoznačky Green-e.

V roce 2011 a 2012 oslovil tento projekt více než 400 zainteresovaných stran: výrobce, dodavatele, spotřebitele, nevládní organizace zabývající se ochranou přírody a státní instituce. Také jsme uspořádali veřejnou konzultaci.

Na konci roku 2012 se environmentální organizace rozhodly, že založí sdružení EKOenergie. Zřídily také poradní skupinu, která se měla  tyto plány ještě jednou probrat. Dne 23. února 2013 schválila Rada EKOenergie znění dokumentu „EKOenergie – Sdružení a ekoznačka“.

Implementace

2013: EKOenergie byla založena a byl vytvořen sekretariát, aby značku spravoval a podporoval. Byl sestaven tým mezinárodních stážistů a dobrovolníků. Existuje vysoká pravděpodobnost, že náš vícejazyčný tým hovoří vaším jazykem. Ze začátku jsme se zaměřili na Finsko, Španělsko, Itálii a Lotyšsko.

  See our annual report 2013

2014: Byli jsme aktivní na mnoha frontách. Sdružení EKOenergie se rozrostlo o Německo, Francii a Polsko. Objevili jsme se na sociálních sítích a přidali se ke kampani Global 100% renewable energy. Darovali jsem první příjem z našeho Klimatického fondu na solární projekt v Tanzánii.

  See our annual report 2014

2015: Stále se rozrůstáme a navazujeme nová partnerství a to i mimo Evropu.

  See our annual report 2015

2016: The EU funded project, named LIFE, which focuses on freshwater restoration in Finland began. We had a successful campaign with Protect Our Winters Finland and another one with breweries in Spain and Italy.

See our annual report 2016

2017: EKOenergy continued to make progress on many fronts. We set up campaigns in many countries, we financed more climate projects and river restoration projects than ever before, we grew approximately 50-60% in all markets where we are active and we entered several new markets.

  See our annual report 2017