EKOenergie pro vaši společnost

Proč společnosti nakupují EKOenergii?

Jedna značka, pět hledisek, šest SDG (cílů obnovitelného vývoje)

Cover page of EKOenergy's publication

Používáním čisté, EKOenergií označené energie se může vaše společnost podílet na pěti hlediscích vedení, které jsou popsány v článku Business leadership in the transition to renewable electricity, vydaném v roce 2020 organizacemi RE100, The Climate Group a CDP. Tyto hlediska jsou:

 • Ambice (1. část článku)
 • Účinné pořizování (2. část článku)
 • Udržitelnost (3. část článku)
 • Vliv (4. část článku)
 • Transparentnost (5. část článku)

V naší publikaci One Tool to Cover Five Dimensions of Leadership in the Transition to 100% Renewable Energy se můžete dozvědět více o tom, jak užívání EKOenergie pomáhá firmám bez ohledu na jejich velikost, služby, spotřebu nebo geographickou polohu aby lépe splňovaly všech pět dimenzí.

Naše ekoznačka byla taky vyzdvižena v publication of the UN Department of Economic and Social Affairs jako dobrý příklad uskutečnění SDG (cílů obnovitelného vývoje): EKOenergie se podílí na uskutečnění alespoň 6 cílů obnovitelného vývoje!

Šíření vašeho závazku k obnovitelnosti

 • Značka EKOenergie je vizuálně atraktivní nástroj pro komunikaci a šíření.
 • Naše ekoznačka prokazuje váš závazek vůči obnovitelnosti a podporuje ostatní, aby dělali totéž.

Boj proti klimatickým změnám

 • Naše ekoznačka poskytuje jedině energii ze zdrojů splňujících naše kritéria udržitelnosti.
 • Nákupem EKOenergií označené energie přispíváte do našeho Klimatického fondu. Náš Klimatický fond financuje projekty obnovitelné energie ve vývojových zemích, čímž snižuje energetickou chudobu.
 • Nákupem EKOenergií označené vodní energie přispíváte do našeho Fondu pro životní prostředí. Náš Fond pro životní prostředí financuje projekty na obnovu řek, čímž pomáhá k udržení ekosystémů.
Sustainable brands logo

“So why should other brands care? There are a plethora of benefits gained from a pivot towards renewable energy, especially if sourced from prGHG Protocoldditionally contribute in a substantiated manner to the SDGs. Companies not only reduce their carbon footprint, but also demonstrate their commitment to their employees, customers, and investors.” Sustainable Brands Copenhagen ‘17, Natalia Gorina.

Podporované standardy vedení a NNO

 • EKOenergie je doporučovaná CDP a GHG Protocolem: Pokyny CDP a GHG Protocol Scope 2 Guidance EKOenergii zmiňují jako „skvělí způsob jak společnosti mohou udělat víc nákupem obnovitelné energie.”
 • EKOenergie je doporučovaná LEED green building certifikátem: EKOenergií označená energie splňuje kritéria LEED ohledně zelené energie. Toto je přímo zmíněné v evropských textech LEED, ale čím dál víc to platí i v jiných částech světa.
RE100-report-cover-image

“Various available market tools allow companies to introduce social and environmental considerations in their renewable electricity procurement strategies. Examples of these include the international EKOenergy label, which tackles energy poverty through its Climate Fund and provides additional environmental guarantees to protect nature and habitats.” p.19 of Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity (a publication of RE100, The Climate Group, and CDP).

Mezinárodní uznání a odbornost

 • Naše ekoznačka je dostupná ve více než 40 zemích a každý rok se dále rozšiřujeme.
 • Kritéria EKOenergie jsou založená na datech od expertů z mnoha zemí a schválená sítí neziskových organizací na ochranu životního prostředí.
 • Spolupracujeme s organizacemi jako je například RECS International k šíření obnovitelné energie po celém světě
 • EKOenergií označená energie je vždy v souladu s kritérii určenými v Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance.

“You can use the EKOenergy logo on your products and tell stories about the renewable and environmental projects you choose to support. With EKOenergy you make a real impact that builds your brand and increases the value of your company.” Why EKOenergy?, David Zwick.

Kdo další užívá EKOenergii?

sme hrdí na to, že mnoho společností, mezi které patří SAP, Tetra Pak, Schüco, Genelec, VMware, Workday, Olvi, Saimaa Brewing Company, Finlayson a mnoho dalších, si vybralo EKOenergií označenou energii aby ukázali svojí angažovanost k obnovitelné budoucnosti.

Více informací o tom, jak vám EKOenergie může pomoct

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o nákup EKOenergie nebo se chcete dozvědět víc o tom, jak můžeme spolupracovat, nestyďte se vyplnit náš formulář. Můžete taky kontaktovat náš sekretariát nebo jednoho z našich dodavatelů.