Ekoznačka EKOenergie

EKOenergie je ekoznačkou elektřiny. Když nakupujete elektřinu se značkou EKOenergie, získáváte nejen obnovitelnou energii, ale také něco navíc: EKOenergie Vám pomůže věci skutečně změnit. Jako spotřebitelé zelené energie nejspíše očekáváte, že Váš nákup povede ke konkrétním výsledkům, tj. ke změnám, které by se bez Vašeho nákupu neuskutečnily.

Pro neorganizované spotřebitele je velmi složité ověřit, že se něco takového opravdu děje. Pokud se ale dokážeme sjednotit, situace se zásadně změní. S pomocí značky můžeme mít jistotu, že se tak opravdu stane:

  • EKOenergie věnuje pozornost tomu, aby byli spotřebitelé náležitě informováni.
  • EKOenergie je nástrojem, který pomáhá zvýšit udržitelnost elektráren.
  • EKOenergie garantuje, že část zelené přirážky, tj. ceny, kterou platíte za „ekologičnost“ Vaši elektrické energie, bude investována do nových projektů. Tyto aktivity se uskutečňují prostřednictvím našeho Klimatického fondu.
  • EKOenergie nastavuje přísná kritéria pro monitorování zelené energie.
  • EKOenergie zajišťuje, že veškeré údaje o spotřebě prochází auditem.

Zde najdete podrobnější informace: Témata, kterým se věnuje ekoznačka EKOenergie.