Ekoznačka EKOenergie

Logo-EKOenergy-no-text

Značka EKOenergie je mezinárodně uznávané označení kvality pro obnovitelnou elektřinu, plyn, vytápění a chlazení. Naše ekoznačka je taky komunikační nástroj, který je používán jednotlivci i společnostmi, aby ukázali svůj závazek vůči obnovitelné energii, což podporuje ostatní, aby dělali to samé. Tím se zrychluje přechod do 100% obnovitelného světa.

Náš mezinárodní a vícejazyčný tým vám rád poskytne více informací a odpoví na veškeré vaše otázky. Naše materiály jsou dostupné ve více než 20 jazycích.

Kritéria EKOenergie

EKOenergií označená energie je nejen vždy 100% obnovitelná, ale taky dosahuje více než jen obnovitelnosti. Naše ekoznačka zajišťuje, že spotřebovaná energie splňuje velmi přísná kritéria, která jsou ustanovená sítí NNO na ochranu životního prostředí. EKOenergie taky pomáhá spotřebitelům mít viditelný vliv na naši planetu, a to například pomocí našeho Klimatického fondu a Fondu pro životní prostředí.

1. Spolehlivé kontrolování a prevence dvojího započtení

EKOenergie je obnovitelná, zelená energie. Aby jsme si tím byli jistí, požadujeme pečlivé kontrolování zdroje energie a zamezení dvojího započtení (což znamená, že jen 1 jedinec nebo společnost může tvrdit, že vlastní určitý Mwh obnovitelné energie). Zdroje proto musí splňovat kritéria kvality od Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. V Evropě je tohoto dosaženo pomocí Záruky původu (Guarantees of Origin), tak jak je uvedeno v evropské legislativě. V Severní Americe se původ EKOenergie potrvzuje pomocí Certifikátů obnovitelné energie (REC, Renewable Energy Certificates). V ostatních zemích přijímáme jiné spolehlivé metody sledování energie, jako jsou například Certifikáty vlastností energie (EAC, Energy Attribute Certificate) nebo Mezinárodní certifikáty obnovitelné energie (I-REC, International Renewable Energy Certificates). Produkce a spotřeba energie musí proběhnout ve stejné tržní hranici.

2. Udržitelnost

EKOenergie je udržitelně produkovaná obnovitelná energie. EKOenergií označená energie musí splňovat kritéria udržitelnosti, určená sítí EKOenergie. Zelená energie může být prodávaná se značkou EKOenergie až potom, co je schválená Sekretariátem EKOenergie nebo Radou EKOenergie. Pro více informací o schvalovacím postupu kontaktujte Sekretariát EKOenergie. Schválení je zdarma.

Naše kritéria udržitelnosti jsou následující:

  • Větrná energie a solární energie mohou být prodávány jako EKOenergií označená elektřina, jestliže se zařízení nachází mimo chráněné přírodní oblasti a důležité ptačí oblasti. Stejná pravidla platí pro energii z geothermálních zařízení a mořskou energii.
  • EKOenergií označená vodní energie pochází ze zařízení, která splňují kritéria udržitelnosti od EKOenergie. Tato zařízení musí chránit stálí proud vody, brát na vědomí migraci ryb a nechávat vhodné prostředí pro vodní živočichy.
  • Co se týká bioenergie (pro tvorbu elektřiny, bioplynu a tepla), přijímáme jen tu, která pochází z organického odpadu vyprodukovaného v zemědělství, obcích a průmyslu, a určite druhy dřevní biomasy (například nesmí být z kořenů, pařezů a velkých polen). Energie z těchto zdrojů musí být 100% obnovitelná.
  • Taky schvalujeme všechny typy obnovitelných plynů vytvořené převodem obnovitelné energie v plyn, jako je například zelený vodík, jestliže použitá obnovitelná energie splňuje naše kritéria obnovitelnosti.

3. Adicionalita skrze nové projekty čisté energie a šíření obnovitelné energie

Používání EKOenergie vede k opravdovým změnám.

Za každou prodanou MWh je přispíváno alespoň 0,10€ do Klimatického fondu. Z tohoto fondu financujem projekty na tvorbu čisté energie v rozvojových zemích. Díky poptávkám pro EKOenergii se rodí nová zařízení tam, kde jsou nejvíc potřeba.

Všechny projekty, které financujem, slouží k uskutečnění cílů Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj (SDG). Těmito projekty chce EKOenergie zaručit, že Váš nákup zelené energie povede k dalším úžitkům.

Všichni spotřebitelé EKOenergií označené energie nám taky pomáhají více se všímat nedostatku udržitelnosti a šířit obnovitelnou energii po celém světě. Mezi naše cíle patří organizování kampaní čisté energie a zastávání se legislativ šetrných ke klimatu.

4. Kontrola a ověřování

Sekretariát EKOenergie ročně organizuje inspekci k ověření že prodaná/použitá EKOenergií označená energie splňuje všechny požadavky zmíněné v kritériích EKOenergie. Inspekce se zakládá na faktech a datech které jsou potvrzené místními autoritami a/nebo spolehlivými nezávislými organizacemi. Více se můžete dozvědět v publikaci EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity.