Ekoznačka pro obnovitelný plyn

EKOenergy logo with gas flame

Naše mezinárodně uznávaná značka kvality je taky dostupná pro určité druhy obnovitelného plynu!

Naše ekoznačka zajišťuje, že je pro spotřebitele snadné vybrat si plyn, který má minimální dopad na životní prostředí. EKOenergií označený obnovitelný plyn je:

  • Buď plyn produkovaný z udržitelných druhů biomasy, jako je například bioodpad organické zbytky
  • Nebo plyn z obnovitelných převodů energie v plyn, jako je například zelený vodík, jestliže použitá energie splňuje naše kritéria obnovitelnosti.

Naše značka taky spotřebitelům pomáhá dělat toho víc:

  • Za každou prodanou MWh plynu je přispíváno alespoň 0,10€ do Klimatického fondu. Z tohoto fondu financujeme projekty pro obnovitelnou energii v rozvojových zemích.
  • Všichni spotřebitelé EKOenergie nám taky pomáhají s upozorňováním na nedostatek udržitelnosti a podporují obnovitelnou energii po celém světě. Jakožto projekt mnoha organizací na ochranu životního prostředí EKOenergie pořádá kampaně čisté energie a podporujeme legislativy šetrné k životnímu prostředí.
  • Spotřebitelé EKOenergie taky smí použít naše logo. Tímto způsobem mohou podpořit další, aby taky přešli na obnovitelný plyn a zrychlit tak přechod na 100% obnovitelnou energii. Více si lze přečíst na stránce EKOenergy’s brand book.

EKOenergie má taky kritéria ohledně sledování původu obnovitelného plynu a pro vyhýbání se dvojímu zaúčtení.

Máte zájem o EKOenergií označený plyn ve vaší zemi? Kontaktujte nás pro víc informací!

Kritéria EKOenergie pro udržitelný plyn

Leták