Kritéria EKOenergie pro elektřinu

V dokumentu EKOenergy – Governance structure and criteria for electricity je vysvětleno, za jakých podmínek může být elektřina označená značkou EKOenergie.

Jsou v něm vysvětleny:

  • Přijatelné způsoby produkce eletřiny
  • Dodatečná kritéria udržitelnosti, která zaručují minimální dopad na životní prostředí
  • Přijatelné metody pro ověření původu elektřiny a vyhnutí se dvojímu započtení
  • Jak funguje náš klimatický fond
  • Jak prodávat EKOenergií označenou energii
  • Jak a kdy jsou prodeje EKOenergií označené elektřiny ověřeny a potvrzeny

Shrnutí našich kritérií si můžete přečíst na stránce ekoznačka EKOenergie.

V tomto dokumentu je taky vysvětleno, jak jsou naše kritéria spravována a aktualizována.

Původní verze našich kritérií pro elektřinu byla schválena v únoru 2013. V té době jsme se zaměřovali jen na Evropu. V roce 2015 jsme umožnili používání naší značky i mimo Evropu a v roce 2017 jsme přidali kritéria s ohledem na energii z instalací na místě.

Kromě kritérií pro elektřinu máme také kritéria pro obnovitelný plyn a pro obnovitelné vytápění a chlazení.

Kritéria pro elektřinu

Kontaktujte nás pro verze v dalších jazycích.