Kritéria pro elektřinu

V dokumentu Governance structure and criteria for electricity, za jakých podmínek může být elektřina označená značkou EKOenergie. Je zde také vysvětleno, jak jsou tato kritéria schvalována, uspořádána a aktualizována.

Shrnutí našich kritérií si můžete přečíst na stránce EKOenergie naše ekoznačka.

Původní verze našich kritérií pro elektřinu byla schválena v únoru 2013. V té době jsme se zaměřovali jen na Evropu. V roce 2015 jsme přidali dodatek, který umožnil používání našich kritérií i mimo Evropu. V roce 2020 jsme aktualizovali naše kritéria pro vodní energii a kontrolujeme naše kritéria s ohledem na bioenergii.

Kromě kritérií pro elektřinu máme také kritéria pro obnovitelný plyn a pro obnovitelné teplo a zimu.

Criteria for electricity

Contact us for versions in various other languages.