Obnovitelné teplo a chlad

Picture of an industrial heat pump

Ekoznačkou EKOenergie mohou být označeny následují druhy tepla:

  • Teplo produkované pomocí tepelných čerpadel, která jsou poháněná obnovitelnou energií a mají sezónní topný faktor (SCOP) 3,40 nebo vyšší.
  • Teplo získané z odpadního tepla a chladu, jinými slovy nevyhnutelného tepla a chladu, které by se rozplynulo ve vzduchu či vodě a nebylo využito. Zařízení na získání tohoto tepla musí používat obnovitelnou energii. Mezi toto teplo nepatří odpadní teplo pocházející z fosilních a jaderních zařízení.
  • Geotermální a solární teplo ze zařízení, která splňují naše kritéria udržitelnosti.
  • Teplo produkované pomocí EKOenergií schváleného obnovitelného plynu.

Za každou prodanou MWh EKOenergií označeného tepla je přispíváno alespoň 0,10€ do Klimatického fondu. Tyto příspěvky jsou používány k financování projektů, které podporují investování v obnovitelnou energii, což přispívá k dosažení cílů Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj.

Naše kritéria se také zaměřují na spolehlivé sledování původu energie a na prevenci dvojího zaúčtování.

Vždy, když je lze uplatnit, platí stejná pravidla pro chlad.

Kritéria

Máte zájem o EKOenergií označené teplo ve vaší zemi? Kontaktujte nás pro víc informací!

Plánované změny

Momentálně kontrolujeme naše kritéria pro bioenergii. Během toho se může stát, že budeme muset rozšířit kritéria pro teplo pocházející z biomasy. Kontaktujte nás pro další informace.