Obnovitelné vytápění a chlazení

Picture of an industrial heat pump

Ekoznačkou EKOenergie mohou být označeny následují druhy tepla:

  • Teplo pocházející z obnovitelných druhů bioenergie a ze 100% obnovitelných energetických zařízeních
  • Teplo produkované pomocí tepelných čerpadel, která jsou poháněná obnovitelnou energií a mají sezónní topný faktor (SCOP) 3,40 nebo vyšší.
  • Teplo získané z odpadního tepla a chladu, jinými slovy nevyhnutelného tepla a chladu, které by se rozplynulo ve vzduchu či vodě a nebylo využito. Zařízení na získání tohoto tepla musí používat obnovitelnou energii. Mezi toto teplo nepatří odpadní teplo pocházející z fosilních a jaderních zařízení.
  • Geotermální a solární teplo ze zařízení, která splňují naše kritéria udržitelnosti.
  • Teplo produkované pomocí EKOenergií schváleného obnovitelného plynu.

Za každou prodanou MWh EKOenergií označeného tepla je přispíváno alespoň 0,10€ do Klimatického fondu. Tyto příspěvky jsou používány k financování projektů, které podporují investování v obnovitelnou energii, což přispívá k dosažení cílů Organizace spojených národů pro udržitelný rozvoj.

Naše kritéria pro vytápění také obsahují pravidla pro spolehlivé sledování původu energie a prevenci dvojího zaúčtování.

Vždy, když je lze uplatnit, platí stejná pravidla pro chlazení.

Kritéria

Máte zájem o EKOenergií označené vytápění nebo chlazení ve vaší zemi? Kontaktujte nás pro víc informací!