Licenční smlouva

ekoenergy criteriaAbyste získali oprávnění prodávat EKOenergii, vytiskněte si, prosím, a podepište Licenční smlouvu. Uveďte také Vaše kontaktní údaje a druh EKOenergie, který by Vaše společnost ráda nabízela (viz dodatek č. 2 smlouvy).

Vyplněný a podepsaný dokument odešlete na sekretariát EKOenergie. Jakmile licenční smlouvu podepíše udělovatel licence, obdržíte e-mailem její elektronickou kopii (pdf) a Vaše firma bude uvedena na této webové stránce sdružení EKOenergie.

Upřednostňujete-li tištěný originál před e-mailem a pdf kopií, zašlete na sekretariát EKOenergie dvě vyplněné a podepsané kopie.

Licenční smlouvy v jiných jazycích