EKOenergy: One label, six goals SDGs

Naše výsledky

first Five-year-report EKOenergy cover photo

EKOenergie se snaží chránit přírodu a zabránit klimatickým změnám, a to hlavně tím, že pomáhá spotřebitelům energie přejít na 100% udržitelnou a obnovitelnou energii. Od našeho začátku v roce 2013 jsme toho hodně dosáhli. Náš pokrok je podrobně zapsán v: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 (Prvních 5 let EKOenergie – 2013 – 2018).

Pomocí kontaktů s velkými spotřebitely energie a spolupráce s organizacemi na ochranu životního prostředí a CSR sítí celosvětově podporujem obnovitelnou energii. Náš Klimatický Fond podporuje projekty pro obnovitelnou energii v rozvojových zemích, s cílem zbavit se energetické chudoby. Náš Fond pro životní prostředí financuje projekty na obnovu říčních ekosystémů.

Rozvíjení možností spotřebitelů

V mnoha částech světa jsou možnosti spotřebitelů na energetickém trhu velmi omezené. Je obtížné, někdy dokonce nemožné, si vybrat zelenou energii a nebo aktivně podporovat přechod na obnovitelnou energii. EKOenergie se proto snaží rozvíjet možnosti spotřebitelů. Níže uvedené jsou některé důležité výsledky, kterých jsme dosáhli:

  • Máme velký podíl na tvorbě Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Také jsme shrnuli tento text, s informacemi pro jednotlivé země, v 19 jazycích.
  • Byli jsme jedni z prvních kdo používali I-REC, mezinárodní standard pro certifikáty obnovitelné energie. I-REC umožňuje sledování energie mimo Evropu a USA, a byli jsme jedni z prvních kdo pracovali s tímto standardem v zemích jako je Čína a Brazílie.
  • Vytvořili jsme mnoho materiálu ohledně zelené energie a o nákupu obnovitelné elektřiny. Mnoho našich publikací je dostupných v různých jazycích. Například náš online kurz Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting (Zelená energie – nakupování obnovitelné elektřiny pro LEED a vykazování o emisích skleníkových plynů), který jsme udělali ve spolupráci s LEED a US Green Building Council a je dostupný ve 4 jazycích. Neustále produkujem materiály, jako jsou například letáky a články, v mnoha různých jazycích, díky našim dobrovolným překladatelům.

Dosahování 100% udržitelného světa

EKOenergií označená energie je již dostupná ve více než 60 zemích. Rostoucí počet společností používá naše logo na svých produktech, aby ukázali svůj závazek vůči obnovitelné energii.

Jsme členy Climate Action Network (Europe), Global 100% RE Campaign a IRENA’s Coalition for Action. Přispěli jsme k několika papírům a publikacím o dosažitelnosti 100% obnovitelného světa a podporujem akce a kampaně proti subvencím pro fosilní paliva.

Ochraňování biodiverzity

River_restoration_vihti people on bridge

Zapojujem energetické společnosti a energetické spotřebitele do pravidelných debat ohledně vlivu produkce energie na přírodu. Jako účastníci LIFE Freshabit projektu jsme vytvořili stránku Hydropower’s nature (Příroda vodní energie), která obsahuje mnoho informací ohledně toho, jak ovlivňuje vodní energie říční ekosystémy.

Používáním EKOenergií označené energie mohou společnosti dosáhnout svých cílů o snížení emisí skleníkových plynů a podpořit přírodu a biodiverzitu.

Financujem mnoho projektů pro obnovu a ochranu říční biodiverzity. Za každou prodanou MWh vodní energie je přispíváno alespoň 0,10€ do Fond pro životní prostředí. Tyto příspěvky jsou využity na financování projektů, které se zaměřují na odstraňování překážek migrace ryb, obnovu rozmnožovacích oblastí a mnoho dalších témat. Víc se můžete dozvědět na stránce Fond pro životní prostředí.

Projekty pro čistou energii a odstraňování energetické chudoby

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

Za každou prodanou MWh je přispíváno alespoň 0,10€ do Klimatického fondu. S těmito příspěvky financujem nové projekty pro obnovitelnou energii (hlavně projekty týkající se solární energie), čímž podporujem udržitelnost produkce energie a odstraňujem energetickou chudobu.

Pro další informace si přečtěte stránku Klimatický fond.

Pomozte nám dělat toho víc

Tyto výsledky by nebyly možné bez vaší pomoci, jelikož se naše projekty zakládají na podpoře tisíců spotřebitelů EKOenergií označené elektřiny. Můžete nám pomoc dělat víc tím, že sami začnete používat EKOenergii nebo tím, že přesvědčíte své přátele a kolegy, aby ji začali používat.

Pro víc informací nás můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTube, a LinkedIn.